Organizace Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596 je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Aktuality

Renata Drössler
30.10.2017 — KD Trisia

Srdečně zveme na koncert zpěvačky Renaty Drössler, který se uskuteční v pondělí 23. října 2017 v třinecké Trisii od 19hod. Jako hosté vystoupí také žáci ZUŠ Třinec: Tereza Valarikova, Denis Szalbot a komorní orchestr ZUŠ Třinec.

http://trisia.cz/koncerty-10.html?item.id=746&do%5bload%5d=1


Klavírní koncert Marie Šumníkové
25.9.2017 — Koncertní sál ZUŠ Třinec

Do koncertního sálu ZUŠ Třinec se po pěti letech vrátila mladá, talentovaná klavíristka Marie Šumníková, která je v současné době studentkou Pražské konzervatoře. Marie se od malička úspěšně účastní národních i mezinárodních soutěží, letos se chystá např. na "Olga Kern International piano competition" v Novém Mexiku. Koncert v ZUŠ Třinec Marie zahájila sonátou h-moll F. Chopina, následovaly dvě Chopinovy mazurky a závažná sonáta L. Janáčka s názvem "1. X. 1905".

Děkujeme Marii za fantastický výkon a krásný hudební zážitek a přejeme mnoho úspěchů v nadcházející soutěži!


Noví žáci pro školní rok 2017/2018
5.9.2017 — ZUŠ Třinec

Vážení rodiče, v současné době již nepřijímáme nové žáky ke studiu na naší škole, a to z důvodu plné kapacity. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy


"Kdo se bojí České filharmonie?" aneb vystoupení Denise Szalbota v Rudolfinu
28.6.2017 — Rudolfinum, Praha

Ve dnech 27. - 28. června 2017 žák naší školy Denis Szalbot, který studuje již 6. rokem hru na klavír ve třídě Mgr. Eleny Pustowkové, vystoupil v jedné z nejvýznamnějších koncertních síni České republiky – v Rudolfinu. Pro účast v cyklu koncertů pod názvem "Kdo se bojí České filharmonie?" Denise vybrala scenáristka a režisérka projektu Alice Nellis. S Českou filharmonii a pod taktovkou dirigenta Ondřeje Vrabce mladý interpret zahrál 3. větu Allegro z klavírního koncertu Es dur W. A. Mozarta. Koncert uváděla Martha Issová, která po vystoupení Denise vedla s ním rozhovor, při němž náš žák předvedl šíří svého klavírního umění. Na žádost publika přednesl různá díla svého klavírního repertoáru i schopnosti improvizace, kterými přenesl posluchače do různých nálad. Za toto vystoupení sklídil velký potlesk jak od publika, tak od dirigenta a členů orchestru.


"Hrajeme si za školou"
22.6.2017 — park za budovou ZUŠ Třinec

Jako každým rokem byl park za budovou ZUŠ Třinec na konci školního roku místem pro setkání žáků všech oborů naší školy. Možnost předvést své umění tak dostali hudebníci, tanečníci, výtvarníci i žáci literárně-dramatického oboru. Mimo téměř 4-hodinový program bylo pro návštěvníky připraveno občerstvení a další také atrakce pro děti. Největší dík patří SRPŠ pod vedením Františka Hennera a také hlavní organizátorce Mgr. Darině Szymeczkové.


Slavnostní otevření revitalizace parku za budovou ZUŠ
19.6.2017 — park za budovou ZUŠ Třinec

Za přítomnosti vedení města a Třineckých železáren byla představena další fáze obnovy parku za budovou ZUŠ Třinec. K této akci zahráli také žákyně ZUŠ z flétnové třídy Mgr. M. Krhutové.


Talent roku
15.6.2017 — KD Trisia

Talentované žáky a studenty tradičně na konci školního roku oceňuje na slavnostní akci město Třinec a Třinecké železárny. Za ZUŠ Třinec byli tentokrát oceněni Denis Szalbot (ze třídy Mgr. E. Pustovkové) a Krystyna Waniová (ze třídy MgA. M. Zátopka).  Na předávání cen vystoupila také školní kapela Boutique pod vedením ředitele školy Mgr. J. Zabystrzana.


Absolventské koncerty I. stupně
6.6.2017 — koncertní sál (Třanovského 596)

Ve dnech 6. a 8. června 2017 proběhly v koncertním sálu ZUŠ Třinec absolventské koncerty, na kterých nádhernými hudebními výkony uzavřeli své studium I. stupně letošní absolventi.


"dramaŽNĚ"
31.5.2017 — ZUŠ Třinec, Koperníkova

Letošní "dramaŽNĚ" literárně-dramatického oboru, které proběhly od 31. 5. - 2. 6. 2017, byly opravdu úrodné. Během prvního dne měli diváci možnost vidět výstupy mladších skupin, druhý den si poseděli s dobrým čajem a poezií na Poetické čajovně a třetí den je čekaly výstupy starších skupin, během kterých se představily absolventky prvního stupně Natálie Franioková a druhého stupně Anna Kurzoková.


Albert Černý podporuje ZUŠ Open
30.5.2017 — divadelní sál KD Trisia

"Studoval jsem klavírní jazzovou improvizaci u pana Pilcha staršího a hru na bicí u jeho syna Pavla v ZUŠ Třinec. Jako patnáctiletý kluk jsem chodil k večeru do hudebky poslouchat, jak zkouší opravdoví muzikanti a běhal mi mráz po zádech. Potom jsem začal psát svoje první písničky a když jsem jednu z nich zazpíval v hodině bicích, můj učitel i já jsme měli stejný nápad ve stejnou chvíli: založit společně kapelu. Byl to pro mě splněný sen, který žiju doteď! První zkoušku Charlie Straight jsme měli v ZUŠce a první dema jsme nahrávali taky tam. Rodiče a hudebka pro mě byly odrazovým můstkem ke hvězdám!"

Bývalý žák naší školy Albert Černý, frontman úspěšných kapel Lake Malawi a Charlie Straight, se těmito slovy připojil k ostatním umělcům, kteří svým jménem podporují celostátní happening základních uměleckých škol "ZUŠ Open". Tohoto happeningu se naše škola zúčastní přehlídkou umění žáků tanečního oboru "Taneční matiné" dne 30. 5. 2017 v KD Trisia.

Albertovi za tuto podporu děkujeme!


Beata Hlavenková podporuje ZUŠ Open
30.5.2017 — ZUŠ Třinec

Také klavíristka, skladatelka a bývalá žákyně ZUŠ Třinec Beata Hlavenková se přidala k umělcům podporujícím celostátaní akci ZUŠ Open, a to těmito slovy:

... měla jsem štěstí na ZUŠ v Třinci, kde jsem chodila na klavír, ale kde i díky tehdejšímu řediteli Eduardu Turoňovi ml. byla otevřena tzv.skladatelská nauka, kterou vedla Irena Szurmanová-Tokarzová. Dotkli jsme se improvizace, hrála jsem s kapelou, začala jsem psát. Rozhodně mě to posunulo směrem, za který jsem velice vděčná. Svou práci - komponování, hraní, aranžování prostě a jednoduše miluji. Kéžby se hudba dětem ve školách nezprotivila špatným a nekreativním přístupem, stresem, lpěním na hudbě hrané pouze z not. Ale radostným, laskavým a všem různým žánrům otevřeným přístupem, který pak v člověku zanechá lásku k hudbě, který se pak nebojí hrát a hrát si, ať už se tím živí či nikoliv...To přeju všem ZUŠkám a všem učitelům.

Také Beatě za tuto podporu velmi děkujeme!


Taneční matiné
30.5.2017 — divadelní sál KD Trisia

Taneční matiné, je každoroční vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Třinec. To letošní se konalo v úterý 30. května 2017 od 16 hod. v divadelním sále KD Trisia a.s. Třinec. Akce představila kromě nádherných tanečních vystoupení také skvělé hudební výkony, mluvené slovo žáků literárně dramatického oboru  a také výstavu prací žáků výtvarného oboru naší ZUŠ. Letošní Taneční matiné však bylo vyjímečné tím,  že proběhlo v rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol "ZUŠ Open", kdy po celé republice v tento den probíhaly akce s cílem podpořit a zviditelnit umělecké vzdělávání v ČR.


Poskytnutí dotace z rozpočtu města Třince
29.5.2017 — ZUŠ Třinec

Město Třinec poskytlo v roce 2017 Základní umělecké škole Třinec účelovou neinvestiční dotaci ve výši 45.000kč, a to na nájmy kulturních akcí školy.


Koncertní setkání akordeonistů v Českém Těšíně
4.5.2017 — Čítárna a kavárna "Avion", Český Těšín

Dne 4. května 2017 se konal společný koncert žáků hry na akordeon ze ZUŠ Havířov, Český Těšín, Třinec a Karviná. Bylo to již třetí setkání, které spojilo mladé akordeonisty z různých okolních měst. Mladí umělci se setkali ke společnému koncertu v Čítárně a kavárně "Avion". Žáci naší školy - Michal Walach, Eliza Zalisz, Lucie Bajerová, Dominika Kwasková, z akordeonové třídy p. uč. Dagmar Jurzycové, se představili v sólové i komorní hře.

Iniciatorem celé akce byla Zdeňka Brodová, zástupce ředitele ZUŠ Český Těšín.


Koncert talentů
3.5.2017 — foyer KD Trisia

Na "Koncertě talentů" se každoročně představují naši žáci, kteří se umístili na okresních, krajských a ústředních kolech soutěží a soutěžních přehlídek. Letos si publikum mohlo vyslechnout zpěv, hru na klavír, kytaru či housle a také soubor zobcových fléten. Koncert připravila a slovem provázela p. uč. Alena Kostková.

 


Absolventský koncert žáků II. stupně
25.4.2017 — foyer KD Trisia

Nádherným koncertem ve foyer KD Trisia uzavřeli své studium na ZUŠ Třinec absolventi hudebního oboru II. stupně. Své umění předvedli absolventi: Lukáš Kraus (p. uč. A. Kostková), Kateřina Szturcová (Mgr. M. Krhutová), Julia Krzoková (p. uč. D. Trávníčková a p. uč. P. Zmuda), Krystyna Ivanov (p. uč. D.Trávníčková) a Michaela Ostruszková (Mgr. P. Olšarová). Koncert uváděl ředitel školy Mgr. J. Zabystrzan.


Oči dokořán
20.4.2017 — ZUŠ Opava

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každé 3 roky vyhlašuje přehlídku výtvarných oborů ZUŠ ČR s názvem OČI DOKOŘÁN.
Dne 20. 4. 2017 proběhlo krajské kolo soutěže a obhajoba projektů v ZUŠ Opavě.
Výtvarný obor naší ZUŠ pod vedením Mgr. Beáty Martinkové zpracovával projekt CESTY SLUNCE. Do práce byly zapojeny děti přípravného výtvarného oboru a skupinky od 7-do cca14ti let. Projekt sestává ze dvou výtvarných řad a jedné výtvarné akce: SVĚTLOLAM, SLUNCE-ČNICE, OSLUNCENÍ.

Krajské kolo dopadlo pro naši ZUŠ víc než výborně. Obhájili jsme všechny výtvarné řady a získali DVĚ ZLATÁ PÁSMA A JEDNO STŘÍBRNÉ. Celý projekt POSTUPUJE do celostátního kola, které proběhne na podzim tohoto roku.
Náš projekt je společně s dalšími úspěšnými vystaven do 29. 5.2017 v ZUŠ Opava, Solná 8.
Všem, kdo se na práci podíleli, patří obrovské dík.


Naše klavíristka slavila velké úspěchy v ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ
20.4.2017 — Praha

V průběhu celého letošního školního roku probíhala celostátní soutěž ZUŠ. Naši žáci získávali úspěchy postupně ve všech kolech - školním, okresním i krajském. Největšího úspěchu dosáhla Krystyna Waniová, která pod vedením p. uč. MgA. M. Zátopka získala Čestné uznání I. stupně v ústředním kole soutěže ve hře na klavír. Celostátní kolo se letos konalo 20. dubna 2017 v Praze. 

Děkujeme a blahopřejeme k tak nádhernému úspěchu!

 


Úspěchy žáků ve hře na keyboard
11.4.2017 — ZUŠ Karviná, Pov.Bystrice

Velkých úspěchů dosáhli žáci ZUŠ Třinec v soutěžích ve hře na keyboard (EKN):

Celostátní soutěž "Nová Konfrontace" v Karviné:

žák umístění  zvláštní ocenění pedagog
Špiller Vojtěch 2 "Za vlastní tvorbu" Česlav Pomykacz, DiS.
Böhm Filip 2   Filip Macura, DiS.
Kantor Šimon 1 "Za mimořádný interpr.výkon" Mgr. Pavla Olšarová

Mezinárodní soutěž ve hře na keyboard (Považská Bystrica, Slovensko):

žák umístění  zvláštní ocenění pedagog
Szkandera Vojtěch 2   Mgr. Jiří Zabystrzan
Kantor Šimon  1   Mgr. Pavla Olšarová

 


Pro Bohemia
8.4.2017 — Janáčkova konzervatoř v Ostravě

Ve dnech 7. – 9. dubna 2017 proběhl na Janáčkově konzervatoři v Ostravě 15. ročník mezinárodní interpretační soutěže v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje a zpěv. Žáci naší školy - klavíristé a zpěváci, se nejen soutěže zúčastnili, ale také získali nádherná ocenění. Za všechy výsledky děkujeme a BLAHOPŘEJEME!!!!

    Hra na klavír        
               
0. kategorie: Anna BÖHM      1. cena a titul Laureáta     D. Trávníčková
               
  Jakub STRYJA      Česté uznání 1. stupně     Mgr. E. Pustowková
               
II. kategorie: Denis SZALBOT      1. cena a titul Laureáta     Mgr. E. Pustowková
               
               
    Zpěv        
               
II. kategorie: Denis SZALBOT      Čestné uznání     R. Lukešová

                                                               

                                                 GRATULUJEME!!!

 

 


Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
31.3.2017 — ZUŠ Třinec

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele

http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html


Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
31.3.2017 — Frýdek-Místek

                      VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ V KRAJSKÝCH KOLECH   
    CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ    
                   
           Hra na kytaru          
                   
        umístění     pedagog    
                   
  I. kategorie:  Josef KWACZEK 2. místo     Mgr. P. Heczko, Ph.D.
                   
                   
           GRATULUJEME!!!            
                   
                   

 


Slavnostní koncert ke dni učitelů
30.3.2017 — foyer KD Trisia

Také letos oslavili pedagogové ZUŠ Třinec svůj svátek nádherným koncertem, konaným dne 30. 3. 2017 ve foyer KD Trisia. Své  umění představili sólisté klavíristka Daniela Worková či kytarista Petr Heczko. Velká část programu patřila také komorním sestavám: saxofonista Lukáš Kolem s houslistkou Janou Przywarovou a klavírním doprovodem Michala Zátopka či dechové kvarteto ve složení Marek, Tomáš, David a Daniel Kaletovi. Závěr celého koncertu patřil jazzovému zpěvu v podání Tamary Tomoszek a seskupení "Jazz ZUŠ company" ve složení: Jana Przywarová, Daniel Kloda, Daniela Rusnoková, Jana Adamínková, Krystyna Bezecny-Przyhoda, Alena Kostková, Petr Zmuda (smyčcové nástroje), Filip Macura, jiří Zabystrzan (klávesové nástroje), Česlav Pomykacz a Pavel Pilch (perkuse). Koncert, který měl u posluchačů velký ohlas slovem provázel ředitel školy Jiří Zabystrzan.


Hudební večery v Café Čítárna
29.3.2017 — Café Čítárna (Knihovna Třinec)

Srdečně zveme na vystoupení žáků v třinecké knihovně (Café Čítárna), které budou probíhat pravidelně každou poslední středu v měsíci, a to vždy od 18hod. To nejbližší nás tedy čeká ve středu 29. března 2017. Vstupné dobrovolné.


Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje
29.3.2017 — Ostrava

             VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ V KRAJSKÝCH KOLECH   
  CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ    
                 
         Hra na housle          
                 
      umístění     pedagog    
                 
II. kategorie: David WRZECIONKO 2. místo     MgA. D. Kloda  
                 
VIII. kategorie: Václav HUMPOLEC 2. místo     J. Adamíková  
                 
                 
                 
         Hra na violoncello          
                 
IX. kategorie: Julia KRZOKOVÁ 2. místo     P. Zmuda  
                 
                 
                 
         GRATULUJEME!!!             
                 

 


Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír
23.3.2017 — ZUŠ B. Smetany, Karviná

 

             VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ V KRAJSKÝCH KOLECH   
          CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ    
                 
                          Hra na klavír            
                 
      umístění     pedagog    
                 
I. kategorie:  Anna BÖHM   2. místo     D. Trávníčková  
                 
III. kategorie: Jan MIŠKEJ   2. místo     D. Trávníčková  
                 
IV. kategorie: Sabina WRZECIONKOVÁ 3. místo     D. Bartulcová  
                 
VI. kategorie: Pavla KANTOROVÁ 2. místo     D. Bartulcová  
                 
VII. kategorie: Denis SZALBOT 1. místo     Mgr. E. Pustowková
                 
X. kategorie:  Krystyna WANIOVÁ 1. místo      MgA. M. Zátopek  
                 
  Julia KRZOKOVÁ 2. místo        D. Trávníčková  
                 
                 
                 
ZVLÁŠTNÍ CENY              
                 
ZA PROVEDENÍ SKLADBY:              
  Klement Slavický - Toccata    Denis SZALBOT    
  Baldassare Galuppi - Andante a Gigue Julia KRZOKOVÁ  
                 
                 
POSTUP DO ÚSTŘEDNÍHO KOLA:   Krystyna WANIOVÁ  
                 
        Denis SZALBOT (náhradník)
                 
                 GRATULUJEME!!!              

 


Absolventský koncert Renáty Bockové
17.3.2017 — Vidle´s pub

Téměř dvouhodinovým programem se prezentovala absolventka ZUŠ Třinec Renáta Bocková! Koncert se uskutečnil v pátek 17. března 2017 v 16hod. se v třineckém Vidle´s pubu a Renáta tak uzavřela své studium na ZUŠ Třinec, v oboru populární a jazzový zpěv (u pedagogů Mgr. Dariny Szymeczkové a Mgr. Tamary Tomoszek). Společně s vokalistkou vystoupily dvě kapely, se kterými Renáta spolupracuje a aktivně zpívá. První je školní kapela Boutique pod vedením Jiřího Zabystrzana a druhou je folková kapela Pearband, se kterou působí již 6 let.


"Svět patří nám" (Jeden svět)
16.3.2017 — kino Kosmos Třinec

Mottem letošního ročníku festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět je "Umění spolupráce", proto koordinátorka festivalu Hana Pietrová přizvala ke spolupráci i naši ZUŠ. Výsledkem této spolupráce byl koncert písniček Jaroslava Ježka na texty Jiřího Voskovce a Jana Wericha, který se uskutečnil 16. 3. 2017 v kině Kosmos.  Na koncertě ve stylu 20-30 let 20. století vystoupilo téměř 30 žáků za doprovodu profesionálních muzikantů ve složení: Ladislav Kokeš (trumpeta, housle), Jiří Zabystrzan (klavír), Zdeněk Holka (kontrabas) a Pavel Pilch (bicí). Bugatti step zahrál a píseň Nebe na zemi zazpíval Denis Szalbot, který je také protagonistou oceněného snímku Normální autistický film, který zahajoval celý festival. Celý koncert zorganizovala Mgr. Tamara Tomoszek. Všichni protagonisté byli odměněni bouřlivým potleskem a koncert měl u veřejnosti vskutku mimořádný ohlas!

https://www.youtube.com/watch?v=nhWZwdcx_jg

 


Okresní kola soutěže ZUŠ
6.3.2017 — Frýdek-Místek

VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍCH KOLECH CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ
 
HRA NA KLAVÍR
 
0. kategorie:    Amélie SZALBOTOVÁ        (Mgr. E. Pustowková)      1. místo
I. kategorie:     Anna BÖHM                         (D. Trávníčková)             1. místo s postupem
II. kategorie:    Adam BIELAN                      (P. Vondráček, DiS.)      1. místo
III. kategorie:   Jan MIŠKEJ                          (D. Trávníčková)             1. místo s postupem
IV. kategorie:   Sabina WRZECIONKOVÁ  (D. Bartulcová)               1. místo s postupem
                        Jakub MACURA                   (P. Vondráček, DiS.)      1. místo
V. kategorie:     Adéla WALACHOVÁ           (Mgr. A. Böhm)             2. místo
VI. kategorie:   Pavla KANTOROVÁ            (D. Bartulcová)               1. místo s postupem
VII. kategorie:  Denis SZALBOT                  (Mgr. E. Pustowková)      1. místo s postupem
VIII. kategorie: Taťána LYSKOVÁ               (M. Walachová)              3. místo
X. kategorie:    Julia KRZOKOVÁ                (D. Trávníčková)              1. místo s postupem
                        Krystyna WANIOVÁ            (M. Zátopek)                  1. místo s postupem
                        Krystyna IVANOV                (D. Trávníčková)            2. místo
 
ZVLÁŠTNÍ CENY - ABSOLUTNÍ VÍTĚZ           Julia KRZOKOVÁ
 
HRA NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE
HOUSLE
 
0. kategorie:    Barbora NEMCOVÁ           (MgA. D.Kloda)                 2. místo
I. kategorie:     Noe Ben MAZUR                (J. Adamíková)                   2. místo
                       Tereza LATKOVÁ              (A. Kostková)                     3. místo
II. kategorie:    David WRZECIONKO        (MgA. D. Kloda)                1. místo s postupem
                       Filip BÖHM                         (J. Adamíková)                    2. místo
                       Jozue Dan MAZUR              (J. Adamíková)                   2. místo
                       Bohdan PUSTOWKA          (MgA. D. Kloda)               2. místo
                       Izabela BOLEK                    (J. Adamíková)                   2. místo
                       Benjamin JUHAŠČÍK           (MgA. D. Kloda)                3. místo
III. kategorie:   Ondřej KOSTKA                 (A. Kostková)                    2. místo
IV. kategorie:   Filip HULBOJ                       (D. Rusnoková, DiS.)         1. místo
V. kategorie:   Jakub KLUS                          (MgA. D. Kloda)               1. místo
                       Ondřej TUROŇ                     (MgA. D. Kloda)               1. místo
VII. kategorie: Elen KOŽDOŇOVÁ             (MgA. D. Kloda)               1. místo
VIII. kategorie: Václav HUMPOLEC           (J. Adamíková)                   1. místo s postupem
IX. kategorie:  Matěj LATKA                      (A. Kostková)                    2. místo
 
VIOLONCELLO
 
VI. kategorie:   Vendula PAŘENICOVÁ       (P. Zmuda)                         1. místo s postupem
IX. kategorie:   Julia KRZOKOVÁ                (P. Zmuda)                         1. místo s postupem
 
 
HRA NA KYTARU
 
O. kategorie:   Anna KRHUTOVÁ                (Mgr. K. Lazarová)            2. místo
I. kategorie:    Josef KWACZEK                   (Mgr. P. Heczko, Ph.D.)    1. místo s postupem
 
 
**************************************************
 
 GRATULUJEME!!! 
 


Klavíristé ZUŠ spolupracovali s Ivanem Klánským
3.2.2017 — Ostravská univerzita a Český rozhlas Ostrava

Ve dnech 3. - 4. února 2017 na půdě hudební fakulty Ostravské univerzity proběhl druhý ročník festivalu Gradus ad Parnassum. Letos byl věnovaný klavírní tvorbě Klementa Slavického. Žáci naší školy Denis Szalbot a Jakub Stryja z klavírní třídy Mgr. Eleny Pustowkové úspěšně prezentovali ZUŠ Třinec na Master Class pod vedením vynikajícího českého klavíristy a pedagoga Ivana Klánského. Denis navíc úspěšně vystoupil na koncertě v Českém rozhlase v Ostravě, konaném na závěr festivalu, kde předvedl interpretaci Toccaty skladatele Klementa Slavického.


Ples ZUŠ a SRPŠ
6.1.2017 — Čítárna - Czytelnia

Skvělým plesem, tentokráte ve stylu agenta 007 Jamese Bonda, byla zahájena letošní plesovou sezóna! Pro návštěvníky byly připraveny atrakce jako taneční vystoupení, Casino, ukázky Thai box apod. Po celý večer hrála unikátní  živá hudba, kde se behěm večera vystřídaly přibližně dvě desítky muzikantů a zpěváků!

Největší poděkování za bezchybnou organizaci patří celému Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ Třinec, pod vedením Františka Hennera!


Vánoční koncert
20.12.2016 — evangelický kostel Třinec

Do posledního místa zaplněný evangelický kostel v Třinci byl místem konání letošního vánočního koncertu naší ZUŠ. Pár dnů před štědrým dnem se nesly kostelem tóny souboru zobcových fléten, violoncella Julie Krzokové, sólového zpěvu Denise Szalbota a dalších sólistů. Své umění předvedli také žáci LDO. Osobitým pojetím vánočních skladeb se prezentovala také skupina Noemiracles, tvořena z velké části z našich bývalých žáků. V samotném závěru vystoupil velký orchestr žáků ZUŠ, který své síly spojil s pěveckým sborem žáků nauky o hudbě a sólistkou Terezou Valarikovou a pod vedením Jiřího Zabystrzana zahrál vánoční koledy. Velkolepým vrcholem koncertu pak byla 4.věta z Dvořákovy Novosvětské v podání orchestru ZUŠ Třinec pod dirigentským vedením Daniela Klody.

Celý koncert organizovala zástupkyně ředitele Mgr. Krystyna Bezecny-Przyhoda společně s ředitelem školy Mgr. Jiřím Zabystrzanem, který akci také moderoval.

https://www.youtube.com/watch?v=l4rBtJXdXPA


Adventní koncert v Bystřici
10.12.2016 — evangelický kostel Bystřice

Nádherným adventním koncertem se prezentovali žáci a učitelé bystřické pobočky naší školy. V zaplněném evangelickém kostele v Bytřici zněly tóny sólových nástrojů (kytara, el. klavír, varhany) i komorních souborů (pěvecký sbor žáků nauky o hubbě, dechový sextet, soubor zobc. fléten apod.) Své umění přijeli předvést také žáci z partenrské školy z polského města Jastrzebie-Zdrój. Velkolepým závěrem bylo provedení Dvořákovy Novosvětské v podání orchestru ZUŠ. Celý koncert organizoval a mluveným slovem prováděl vedoucí pobočky Petr Vondráček.


Magdalena Jasińska-Żaba, Anna Miech
15.11.2016 — koncertní sál

Krásným koncertem se dne 15. listopadu 2016 představily polské klavíristky Magdalena Jasińska-Żaba a Anna Miech. Klavíristky představily program čtyřručního klavíru zahrnující výhradně polské skladatele 19. století.


70 let ZUŠ Třinec
4.11.2016 — divadelní sál KD Trisia

ZUŠ Třinec slavila 70 let od svého založení! Toto jubileum oslavili společně s vyprodaným divadelním sálem KD Trisia také absolventi a bývalí žáci školy, kteří se významným způsobem prosadili ve svém uměleckém oboru, a celá řada dalších pozvaných hostů! Na pódiu se tak vystřídali jak umělci z klasické hudby, tak interpreti žánru pop, jazz apod.

V klasické části zazpívala sopranistka Anna Butkiewicz s klavírním doprovodem Ireny Szurmanové. Ze součastných pedagogů dostali příležitost vystoupit saxofonista Lukáš Kolek (s klav. doprovodem Adama Farany) a trumpetista Tomáš Kaleta (s korepeticí klavíristky Daniely Workové). V závěru první části koncertu se sešli pedagogové naší ZUŠ společně s učiteli ZUŠ Bratislava, ZUŠ Český Těšín a PSM Jastrzębie-Zdrój. Tento unikátní mezinárodní orchestr doprovodil pod uměleckým vedením violisty Pavla Peřiny klavíristu Jaromíra Klepáče. 

https://www.youtube.com/watch?v=D43inKOJIjk

Po přestávce si na své přišli milovníci modernějších žánrů. Doprovod sólistů obstaral bigband pod uměleckým vedením Vlastimila Šmídy. Sólově vystoupili zpěváci Noemi Macura, Tereza Anna Mašková, Markéta Konvičková, Albert Černý či Renata Drössler. Zaujala také dvojice Dorota Barová (violoncelo,zpěv) a Beata Hlavenková (klavír). V kapele či bigbandu se pak objevili špičkoví interpreti, bývalí žáci naší školy, jako např. Michal Šupák, Zbigniew Kaleta, Michal Worek, Erich Ciompa, Veronika Lukešová a mnoho dalších. 

https://www.youtube.com/watch?v=OcMbA5PSPzY&t=2107s

V době mezi oběma částmi koncertu mohli návštěvníci shlédnout výstavu dobových fotografií a dokumentů z historie 70 let ZUŠ Třinec, připravenou Beatou Martinkovou. K vidění a slyšení byla také celá řada dalšího doprovodného programu v režii žáků naší školy.

http://www.ihorizont.cz/kultura/32537-zuska-slavila-sedmdesat-a-bylo-to-paradni


Výroční schůze SRPŠ
25.10.2016 — ZUŠ Třinec

Dne 25. října proběhla výroční členská schůze SRPŠ. Pro všechny zájemce zveřejňujeme zápis z jednání.


Klavírní setkání
22.10.2016 — foyer KD Trisia v Třinci

Dne 22. října 2016 v 17:00 proběhlo ve foyer KD Trisia již třetí "Klavírní setkání", na kterém jsme si opět zavzpomínali na pedagogické umění Jany Ciencialové, která během své učitelské kariéry vychovala celou řadu skvělých klavíristů. Během koncertu vystoupila polská harfistka Marta Sandurská a především klavírista Marek Kozák, laureát soutěže Pražské Jaro 2016 a semifinalista Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina v Varšavě 2015. Oba tito interpreti předvedli mimořádné výkony, které publikum ocenilo potleskem ve stoje! Kromě zkušených výkonů těchto umělců se ale nenechali zahambit ani talentovaní klavíristé naší ZUŠ: Krystyna Ivanov (ze třídy p.uč.Trávníčkové) či Jakub Stryja a Denis Szalbot (ze třídy p. uč. Pustowkové).


Talent roku
23.6.2016 — KD Trisia

Talentované žáky a studenty tradičně na konci školního roku ocenilo město Třinec a Třinecké železárny. Za ZUŠ Třinec byl oceněn Šimon Kantor, který letos získal 2. místo v ústředním kole soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje. Na předávání cen vystoupila také školní kapela Boutique.


"Hrajeme si za školou"
16.6.2016 — Park za ZUŠ Třinec

Přehlídka umění žáků všech oborů ZUŠ v Třinci se uskutečnila ve čtvrtek 16. 6. 2016 pod tradičním názvem "Hrajeme si za školou". Žákům hudebního oboru patřilo hlavní pódium, vystřídali se zde sólisté, komorní soubory, ať už flétnové, smyčcové či akordeonové. Představila se školní kapela, školní orchestr a na závěr vystoupila absolventka ZUŠ Třinec Tereza Anna Mašková se svou kapelou. Do akce se zapojily i ostatní obory - výtvarníci si připravili např. "Uměleckou zahrádku", dramatický obor "Literární posezení" a žákyně tanečního oboru předvedly krásné taneční vystoupení. Akce měla obrovský ohlas ze stran veřejnosti. Největší dík za pořádání a přípravu akce patří členům SRPŠ při ZUŠ Třinec a hlavní organizátorce - Mgr. Darině Szymeczkové!


Vystoupení žáků v Bratislavě
15.6.2016 — Pálffyho palác, Bratislava

Dne 15. 6. 2016 vystoupili naši žáci na "Koncertě talentů" v Pálffyho paláci v Bratislavě, který pořádala družební ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislavě. Naši školu reprezentovali: flétnistka Zuzana Czyžová (ze třídy p. uč. Kostkové), houslista Václav Humpolec (ze třídy p. uč. Adamíkové), klavírní duo Dorota Walková a Lukáš Gryga (ze tříd p. uč. Trávníčkové a MgA. Zátopka) a zpěvačka Tereza Valariková (ze třídy p. uč. Lukešové). Všichni podali nádherné výkony a zaslouženě si užili bouřlivého potlesku bratislavského publika.


Koncert pro seniory
10.6.2016 — Domov pro seniory v Bystřici

Dne 10.6.2016 se v bystřickém Domově pro seniory uskutečnil koncert pro tamní klienty. Naši žáci i učitelé velmi rádi účinkují v těchto prostorách, protože je vždy krásné vidět, jak "málo" někdy stačí k tomu potěšit člověka. Koncert zorganizovala a uváděla p. uč. Mgr. Pavla Olšarová. Všechna vystoupení byla zdařilá a senioři to náležitě ocenili nejen potleskem, ale i úsměvem a nadšením.


Koncert Denise Szalbota
3.6.2016 — Koncertní sál ZUŠ Třinec

Opět po roce se v koncertním sálu ZUŠ Třinec konal koncert Denise Szalbota z klavírní třídy Mgr. Eleny Pustowkové. Koncert byl velice pestrý, Denis se přestavil jako sólový hráč, ale také jako korepetitor, komorní hráč a zpěvák. Na koncertě vystoupili také Jakub Stryja, Amélie Szalbotová, Daniela Szalbotová, Julia Krzoková, Jana Lyžbická, Zuzana Czyžová nebo Filip Rucki.


Dotace z rozpočtu města Třince
2.6.2016 — ZUŠ Třinec

Město Třinec poskytlo naší škole účelovou neinvestiční dotaci, a to ve výši 30.000kč na plánovaný projekt "70 let ZUŠ Třinec".


Koncerty v Café Čítárna
1.6.2016 — Knihovna Třinec - Café Čítárna

V červnu 2016 proběhla v kavárně Café Čítárna série pěti koncertů žáků naší školy. Koncerty byly vydařené a hojně navštěvované. První koncert se nesl v duchu loučení se starou sestavou školní kapely Boutique a nástupem svěžích posil. Další večery již patřily sólovým projektům Renáty Bockové, Magdaleny Wania a Daniely Klusové. Všechy tři zpěvačky jsou žákyněmi p. uč. Mgr. Tamary Tomoszek, která koncerty nejen organizovala, ale také sama jeden večer vystoupila se svým triem. Doufáme, že tato spolupráce s třineckou knihovnou bude pokračovat i nadále.


"dramaŽNĚ"
31.5.2016 — ZUŠ Třinec - pobočka Koperníkova

Letošní "dramaŽNĚ" literárně-dramatického oboru, které proběhly od 31. 5. - 1. 6., byly opravdu úrodné. Během prvních dvou dnů měli diváci možnost zhlédnout množství představení (Na vlnách MVT, Moucha, Smolíčci a Jeskyňky, Jak vyzrát na pavouky, Dobré rady, Wernisch 3x jinak, Jak přežít školu aneb příběhy z toalet, Postele, Když se dva perou, třetí se směje). Poslední den byl věnován Poetické čajovně, na které vystoupila i letošní absolventka II. stupně Taťána Martynková.

Jak to na dramaŽNÍCH vypadalo, se dozvíte z fotogalerie:

https://www.dropbox.com/sh/wbuj9npztaozbi7/AABqIbPvf05K65YZ8_fP0tG3a?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/1zaggpppmbab3ib/AACfoaarxCwKdHBJFpTX3-tka?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/x7jgf38oz74k649/AACrRPGLBQ2gFAj0N81yCndya?dl=0


Absolventský koncert žáků I. stupně
31.5.2016 — Koncertní sál ZUŠ Třinec

Ve dnech 31. 5. a 2. 6. absolventi ZUŠ Třinec krásnými výkony úspěšně zakončili studium prvního stupně. Oba koncerty byly na vysoké úrovni a měly velký ohlas u publika. Na koncertech vystoupili tito žáci. Martyna Pońc, Lucie Lyčková, Michal Kowolowski, Eliška Sikorová, Lucie Bajerová, Patrik Bazgier, Tereza Tyrlíková, Jolanta Byrtus, Michal Šlaur, Kristina Kwaczková, Eva Kajzarová, Lucie Šimovcová, Samuel Kadlubiec, Agnieszka Kiedroń, Aneta Adamcová, Samuel Klus, Alexandra Vavroš a Tereza Valariková.


Koncert duchovní hudby pobočky v Bystřici
25.5.2016 — Kostel Povýšení sv. Kříže v Bystřici

Ve středu 25. 5. 2016 se uskutečnil koncert duchovní hudby v římskokatolickém kostele Povýšení sv. Kříže v Bystřici. Žáci pobočky v Bystřici v krásném prostředí místního kostela přednesli skladby různých stylových období. Všichni podali perfektní výkon a vytvořili tak velmi příjemnou atmosféru. Jako host vystoupil posluchač 3. ročníku Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě Jakub Kroczek, který svou interpretací koncertu A dur W. A. Mozarta předvedl profesionální výkon. Děkujeme rodičům za podporu svých dětí i za velmi kladné ohlasy, kterých se nám dostalo!
 


Taneční matiné
24.5.2016 — KD Trisia, a. s.

Divadelní sál KD Trisia v Třinci byl opět dějištěm každoročního Tanečního matiné, tedy přehlídky umění žáků tanečního oboru naší školy. V téměř dvouhodinovém programu se nádhernými čísly představily tanečnice všech ročníků, tedy od přípravné taneční výchovy až po absolventky II.stupně, a to pod pedagogickým vedením p. uč. N. Kisialové a M.Fodorové. Většinu tanečních čísel doprovázely na klavír p. uč. D. Tlolková a V. Žurková.

Přestávku v programu si návštěvníci matiné mohli spestřit prohlídkou výstavy prací výtvarného oboru naší školy.


Absolventský koncert žáků pobočky v Bystřici
19.5.2016 — ZUŠ Třinec - pobočka Bystřice

Dne 19.5.2016 se na pobočce ZUŠ Třinec v Bystřici konal absolventský koncert I. stupně. Krásnými hudebními výkony studium na naší škole zakončili tito žáci: Beata Kantorová ze třídy p. uč. Daniely Bartulcové, Michael Rucki a Pawel Czernek ze třídy p. uč. Katarzyny Lazarové, Markéta Konderlová a Karin Siwá ze třídy p. uč. Daniely Workové, Aneta Rusnoková ze třídy Daniely Rusnokové a Aneta Byrtus ze třídy Marka Kalety. Všichni absolventi byli po zásluze odměněni bouřlivým potleskem publika a dárkem, který zajistila Rada rodičů.


Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře
6.5.2016 — ZUŠ Orlová

V ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů se naše trio Zuzana Czyžová, Filip Rucki a Denis Szalbot (ze třídy p. uč Kostkové a Pustowkové) umístilo na krásném 3. místě. Gratulujeme!


Recitál Radka Morcinka
4.5.2016 — Koncertní sál ZUŠ Třinec

Ve středu 4. května proběhl v sálu ZUŠ Třinec recitál našeho absolventa Radka Morcinka, který je v současné době studentem Fakulty umění Ostravské univerzity v oboru zpěv. Koncert byl velmi pestrý, zazněly lidové písně, operní árie i muzikálové písně a u publika měl obrovský ohlas. O klavírní korepetici se postaral Martin Pančocha, jako host vystoupila Daniela Worková.


Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje
29.4.2016 — Františkovy lázně

Velkého úspěchu dosáhli naši keyboardisté v ústředním kole soutěže ZUŠ, která se konala až v dalekých Františkových Lázních. Šimon Kantor (ze třídy Mgr. Pavly Olšarové) se umístil na skvělém 2. místě a Vojtěch Szkandera (ze třídy p. uč. Lenky Kaletové) na 3. místě a navíc získal cenu pro nejmladšího účastníka soutěže. Blahopřejeme!


Koncert talentů
26.4.2016 — Foyer KD Trisia

Na "Koncertě talentů" se každoročně představují naši žáci, kteří se umístili na okresních, krajských a ústředních kolech soutěží nebo přehlídek. Letos si publikum mohlo vyslechnout hru na klavír, keyboard, akordeon a také dechové a smyčcové komorní soubory. Pozvání přijaly také žákyně ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislavě. Koncert připravila a slovem provázela p. uč. Alena Kostková.


Pozvánka na koncert Marie Šumníkové
25.4.2016 — Koncertní sál ZUŠ Třinec

Koncert se kvůli nemoci ruší!


Absolventský koncert žáků II. stupně
20.4.2016 — Foyer KD Trisia

Dne 20. dubna se ve foyer KD Trisia konal absolventský koncert žáků II. stupně. Krásnými hudebními výkony studium na naší škole zakončili tito žáci: Janina Byrtusová (ze třídy p. uč. Trávníčkové), Dana Klodová (ze třídy p. uč. Kadlubcové), Filip Walczysko (ze třídy p. uč. Adamíkové), Radka Cieslarová (ze třídy p. uč. Kostkové), Jakub Solowski (ze třídy p. uč. Pilcha), Dorota Walková (ze třídy p. uč. Trávníčkové a MgA. Bohm), Lukáš Gryga (ze třídy MgA. Zátopka a MgA. Bohm) a Daniela Klusová (ze třídy Mgr. Tomoszek). Všichni absolventi byli odměněni bouřlivým potleskem publika, dárkem a také profesionálně zpracovaným CD s nahrávkou jejich absolventského vystoupení.


Houslová soutěž "O cenu Václava Krůčka"
10.4.2016 — ZUŠ Nový Jičín

Na základní umělecké škole v Novém Jičíně proběhl první ročník houslové soutěže "O cenu Václava Krůčka". Naší školu reprezentoval David Wrzecionko ze třídy MgA. Daniela Klody, který se ve své kategorii umístil na 2. místě. Blahopřejeme.


Krajské kolo II. soutěžní přehlídky LDO-ZUŠ
8.4.2016 — Rýmařov

Ve dnech 8. – 9. 4. 2016 proběhlo v Rýmařově krajské kolo II. soutěžní přehlídky LDO-ZUŠ v kolektivním projevu dramatickém, loutkářském, přednesovém a pantomimě. Žáci ZUŠ Třinec se představili v inscenacích „ Jak vyzrát na pavouky (pod vedením BcA. Kláry Kvasničkové) a „ Wernish třikrát jinak“ (pod vedením Mgr. Pavly Masaříkové) a získali od poroty zvláštní ocenění„za kvalitní dramaturgii a nalezení její adekvátní scénické podoby“.


Pro Bohemia
8.4.2016 — Ostrava

Ve dnech 8. - 10. dubna 2016 proběhla na Janáčkově konzervatoři v Ostravě soutěž Pro Bohemia. Naši školu úspěšně reprezentoval Denis Szalbot ze třídy Mgr. Pustowkové a p. uč. Lukešové, který soutěžil jak ve hře na klavír, tak i ve zpěvu. Jako klavírista se v mezinárodní konkurenci umístil na krásném 3. místě a v pěvecké kategorii získal čestné uznání. Blahopřejeme!


Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů
5.4.2016 — ZUŠ Frýdek-Místek

V krajském kole soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů se houslové duo ve složení Radka Cieslarová a Matěj Latka ze třídy p. uč. Kostkové umístilo na 3. místě. Gratulujeme.


Klavírní přehlídka
4.4.2016 — ZUŠ Frýdek-Místek

V pondělí 4. dubna se ve Frýdku-Místku konala Okresní klavírní přehlídka. Naši školu úspěšně reprezentovalo 15 mladých klavíristů, z nichž těchto 7 postoupilo do krajského kola: Anna Bohm, Jan Miškej, Dorota Walková, Julia Krzoková (všichni ze třídy p. uč. Trávníčkové), Krystyna Waniová (ze třídy MgA. Zátopka), Denis Szalbot (ze třídy Mgr: Pustowkové) a Sabina Wrzecionková (ze třídy p. uč. Bartulcové). Blahopřejeme!


Slavnostní koncert ke dni učitelů
31.3.2016 — Foyer KD Trisia

Jako každý rok, i letos učitelé ZUŠ Třinec oslavili svůj svátek koncertem ve foyer KD Trisia. Koncert zahájilo kvarteto zobcových fléten ve složení Martina Krhutová, Lenka Bobčíková, Karolína Wilková a Markéta Kapustová za cembalového doprovodu Vandy Žurkové. Myersovu Cavatinu zahrály houslistky Daniela Rusnoková a Jana Adamíková. Zazněl i sólový klavír v podání Liliany Tomeczkové. Kristýna Libosková přednesla Mouquetovu Panovou flétnu a Jana Przywarová Romanci Antonína Dvořáka. Následoval Koncert pro trubku arménského skladatele Arutjunjana v podání Tomáše Kalety a Milhaudův Scaramouche, který na saxofon zahrál Lukáš Kolek. O klavírní doprovody se postarali Michal Zátopek, Daniela Worková a Martina Farana. Závěr koncertu patřil MINGO Quartetu Pavla Pilcha společně se smyčcovým triem a Zbigniewem Kaletou. Koncert, který měl u posluchačů velký ohlas slovem provázel ředitel Jiří Zabystrzan.


Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje
30.3.2016 — ZUŠ Karviná

Umístění Jméno ZUŠ Vyučující
Kategorie 0.
1. - postup Szkandera Vojtěch Třinec Lenka Kaletová
       
Kategorie II.
2. místo Filip Bohm Třinec Lenka Kaletová
       
       
Kategorie IV.
1. - postup Šimon Kantor Třinec Pavla Olšarová
       
       
       

https://www.youtube.com/watch?v=gHKpwQwt-Ic&feature=youtu.be

Gratulujeme Vojtěchu Szkanderovi a Šimonu Kantorovi k postupu do ústředního kola!


Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon
22.3.2016 — ZUŠ Klimkovice

V krajském kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon se Lukáš Waclawek ze třídy p. uč. Dagmar Jurzycové umístil na 2. místě. Gratulujeme!


Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů
17.3.2016 — ZUŠ Orlová

 

Kategorie II. d

Umístění Jméno ZUŠ Vyučující
1. místo - s postupem Zuzana Czyžová Třinec Alena Kostková
do ústředního kola Filip Rucki   Elena Pustowková
  Denis Szalbot    
       
Kategorie III. b
2. místo Viola Ferfecká Třinec Alena Kostková
  Adéla Walachová    
  Magdalena Heczková    
       
1. místo Michal Šlaur Třinec Alena Kostková
  Emílie Cichá    
  Lukáš Kraus    
  Tereza Tyrlíková    


Gratulujeme triu ve složení Zuzana Czyžová, Filip Rucki a Denis Szalbot k postupu do ústředního kola!


Salon Zrzavý
3.3.2016 — ZUŠ Opava

Dne 3. března 2016 proběhla vernisáž 7. ročníku trienále Salon Zrzavý organizovaný pro výtvarné obory ZUŠ Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Výstava nabízí ukázky nejlepších prací výtvarných oborů.

Vystaveny jsou práce těchto žáků naší školy:

Barbora Sikorová (Z cyklu „Okouzlení A. Wolflim“), Julie Pavlasová, Anežka Veselá (Z cyklu „Okouzlení A. Wolflim“), Kateřina Bilková (Z cyklu „Směrem k…“), Nela Klimková (Z cyklu „Směrem k…“) – ze třídy Mgr. Beáty Martinkové.

Aneta Piwková, Zuzana Szkanderová, Kateřina Kupková, Magdalena Bubová, Ivana Kluzová, Anna Bubíková, Daniela Kaszturová, Zuzana Bouchalová, Veronika Loimi, Adéla Stančiaková, Amálie Karchová, Pavlína Kotasová, Adéla Kawuloková, Linda Papíková a Tereza Poláčková – vše z cyklu „Mravenci“ pod vedením Mgr. Markéty Hlavničkové.

Výstavu můžete shlédnout do 4. 4. 2016 v ZUŠ Opava, Solná 8.


Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře
24.2.2016 — ZUŠ Frýdek-Místek

V únoru letošního roku proběhly okresní kola soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nebo smyčcových nástrojů. Naši školu reprezentovaly čtyři komorní soubory ze třídy p. uč. Aleny Kostkové a všechny se umístily na 1. místě s postupem do krajského kola. Blahopřejeme!

 

Kategorie II. d

1.-postup Zuzana Czyžová Třinec Alena Kostková
  Filip Rucki    
  Denis Szalbot    
       
Kategorie III. b
1.-postup Viola Ferfecká Třinec Alena Kostková
  Adéla Walachová    
  Magdalena Heczková    
       
1.-postup Michal Šlaur Třinec Alena Kostková
  Emílie Cichá    
  Lukáš Kraus    
  Tereza Tyrlíková    

 

Smyčcová dua - kategorie IV.

1.-postup Radka Cieslarová Třinec Alena Kostková
  Matěj Latka    

 


Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon
17.2.2016 — ZUŠ Frýdek-Místek

V okresním kole celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon se ve II. kategorii umístil žák naší školy Lukáš Waclawek (ze třídy p. uč. D. Jurzycové) na 1. místě a postupuje do krajského kola. Blahopřejeme!


Pozvánka na ples
13.2.2016 — restaurace Čítárna - Czytelnia ve Vendryni

ZUŠ Třinec a SRPŠ Vás srdečně zve na PLES, tentokrát v retro stylu!

Ples se bude konat v sobotu 13. 2. 2016 v 19.00 v restauraci Čítárna - Czytelnia ve Vendryni. Zajištěna je bohatá tombola, živá hudba k tanci i poslechu, občerstvení nebo vystoupení žáků ZUŠ. Předprodej vstupenek na sekretariátu ZUŠ.


Gradus ad Parnassum
12.2.2016 — Ostrava

Fakulta umění Ostravské univerzity byla dějištěm prvního ročníku hudebního festivalu Gradus ad Parnassum, který se zaměřuje na instruktivní klavírní literaturu. Letošní ročník byl věnován současnému hudebímu skladateli Luboši Slukovi. V pedagogicko-interpretačním semináři pod vedením prof. Ivana Klánského se představil žák naší školy Denis Szalbot ze třídy Mgr. Eleny Pustowkové, který na závěr festivalu vystoupil i na slavnostním koncertě v Českém rozhlasu Ostrava.


Valentýnský festival
12.2.2016 — Frýdecký zámek

V pátek 12. 2. 2016 proběhl již 3. ročník Valentýnského festivalu, který pořádá Muzeum Beskyd Frýdek-Místek. V nádherném koncertním sálu frýdeckého zámku se představili žáci pěti základních uměleckých škol našeho okresu. Za ZUŠ Třinec vystoupila Julia Krzoková, která zahrála jak na klavír, tak na violoncello. Také zazpíval Denis Szalbot a na závěr zahrálo trio ve složení Zuzana Czyžová, Filip Rucki (zobcové flétny) a Denis Szalbot (klavír).


Den otevřených dveří tanečního oboru
19.1.2016 — ZUŠ Třinec - pobočka Koperníkova

Dne 19. ledna 2016 proběhne na pobočce Koperníkova DEN OTEVŘEÝCH DVEŘÍ tanečního oboru.

14.15 - 15.00 h. - Přípravná taneční výchova

15.50 - 16.35 h. - 1.ročník

Srdečně zveme!


Vánoční koncert
15.12.2015 — Evangelický kostel Třinec

Každý rok pořádá Základní umělecká škola v Třinci tradiční Vánoční koncert. Ne jinak tomu bylo i třetí adventní úterý, kdy se prostorami evangelického kostela linuly tóny vánočních písní a koled, ale také skladby starých i současných autorů. Koncert má již tradičně velmi vysokou úroveň a i letos posluchači zaplnili kostel do posledního místa. V programu účinkovali sólisté Denis Szalbot, Václav Humpolec, Tereza Valariková nebo Julia Krzoková, flétnové soubory, akordeonové duo, houslové trio, ale také žáci literárně-dramatického a tanečního oboru. Závěr koncertu pak patřil komornímu orchestru ZUŠ Třinec a sboru žáků hudebních nauk, kteří zazpívali směs vánočních koled v úpravě MgA. D. Žurkové. 

Sestřih koncertu můžete shlédnout zde:

https://www.youtube.com/watch?v=KjWmUgyGCgA


Koncert pro seniory
11.12.2015 — Domov pro seniory v Bystřici

V předvánočním období, dne 11.12. 2015 navštívili žáci pobočky v Bystřici se svými pedagogy Domov pro seniory, kde potěšili svým hudebním uměním místní klienty. Senioři se mohli zaposlouchat do různých skladeb, a to jak klasických, tak populárních. Nechyběly ani koledy, které si společně s nimi mohli zazpívat. Koncert se velmi líbil. Žáci měli radost, že mohli důchodce potěšit, a senioři to náležitě ocenili nejen potleskem, ale i upřímným slovem a úsměvem.


Adventní koncert v Bystřici
10.12.2015 — Bystřice

Dne 10. 12 2015 se v evangelickém kostele v Bystřici uskutečnil Adventní koncert žáků a pedagogů z pobočky v Bystřici. Kostelem se nesly tóny skladeb starých mistrů, ale také vánočních písní a koled, které posluchačům navodily krásnou atmosféru blížících se Vánoc. Téměř tři sta návštěvníků se mohlo zaposlouchat například do zvuků varhan, houslí, klavíru, keyboardu, trubky a zpěvu v podání sólistů nebo různých komorních uskupení. Koncert zorganizoval a uváděl vedoucí pobočky Petr Vondráček.

Reportáž z koncertu můžete shlédnout zde:

https://www.youtube.com/watch?v=FSKZrTNUrEo


Klavírní setkání II
26.11.2015 — foyer KD Trisia

Dne 26. listopadu 2015 proběhl již druhý vzpomínkový koncert na paní Janku Ciencialovou, dlouholetou učitelku ZUŠ Třinec. Koncert zahájil Mozartovým Divertimentem F-dur smyčcový kvartet  ve složení Daniela Formanová, Jaroslav Podžorski, Krystyna Bezecny-Przyhoda a Krystian Danel. Ovšem hlavní hvězdou programu byl Marek Kozák, semifinalista prestižní soutěže  F. Chopina ve Varšavě. Jeho procítěné a zároveň technicky dokonalé pojetí Chopinových skladeb nenechalo suché nejedno oko posluchačů. Závěr koncertu patřil absolventu ZUŠ Třinec a "Pianistovi roku 2014" Michalu Šupákovi, který nejdříve s Janou Pavlíčkovou-Lukášovou přednesl Sonátu R. Muczynského a koncert nádherně zakončil dvěma jazzovými skladbami.


Výstava fotografií
18.11.2015 — ZUŠ Třinec - pobočka Koperníkova

Před prázdninami 2015 Fotoklub Steel Třinec organizoval soutěž s názvem "Pojďte s námi fotit život v Třinci mobilem"

Žáci ZUŠ výtvarného oboru Mgr. Martinkové se soutěže v hojném počtu zúčastnili.

Nyní máte možnost celou výstavu shlédnout v prostorách pobočky ZUŠ Třinec, ul. Koperníková – chodba výtvarného oboru - kde jsou vystaveny nejlepší fotografie soutěže.

Výstava je veřejná, těšíme se na vaši návštěvu od 14:00 - 18:00 hod. (pondělí – čtvrtek).

 


Zlatá loutna 2015
12.11.2015 — Třinec

Milí příznivci populárního a jazzového zpěvu, bohužel jsme nuceni Vám oznámit, že letošní ročník mezinárodní pěvecké soutěže Zlatá loutna 2015 se z finančních důvodů NEUSKUTEČNÍ. Pevně věříme, že nám i nadále zachováte přízeň a že se spolu setkáme na příštím ročníku soutěže!”

Dear friends of pop and jazz singing,unfortunately we have to inform you  that the international singing competition Golden Lute 2015 will NOT be realized this year. Hopefully we will meet in the next years of the competition.

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel soutěže/ director of the competition


Úspěchy žáků výtvarného oboru
27.10.2015 — ZUŠ Háj ve Slezsku

Výtvarný obor naší školy se opět zúčastnil soutěže „Múzy Ilji Hurníka“, která se uskutečnila 27. října 2015 v ZUŠ Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku. Soutěž byla určena žákům Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje a její výtvarná část byla zaměřena na soudobé umění 20. a 21. století. Žáci naší ZUŠ se zúčastnili soutěže s tématem reflexe na výtvarníka Adolfa Wolfliho a Jana Zrzavého a získali tato ocenění:

 
Zlatá Múza:
Kateřina Bilková
Viola Starzyková
Karolína Byrtusová
 
Stříbrná Múza:
Nela Klimková
 


Aldona Ślusarz
30.9.2015 — pobočka Bystřice

30. září jsme v koncertním sále bystřické pobočky přivítali vzácné hosty: flétnistku Aldonu Ślusarz, která působí jako pedagog v polském městě Jastrzebie-Zdrój. S klavírním doprovodem Anny Miech jsme vyslechli kompozice skladatelů jako Ignacy Feliks Dobryński, Fryderyk Chopin nebo Henri Dutilleux. Provedení celého koncertu bylo opravdu na mistrovské úrovni!                     


Výstava výtvarného oboru
15.7.2015 — Galerie města Třince, KD Trisia

Na závěr školního roku byli rodiče, přátelé výtvarného oboru a další hosté pozváni na projekci výtvarného cyklu Kukuřičení, který získal na celonárodní přehlídce všech ZUŠ "Oči dokořán" cenu poroty. V červenci projekt vyvrcholil velkou výstavou v Galerii města Třince.


"Hrajeme si za školou"
18.6.2015 — park za ZUŠ Třinec (Třanovského 596)

Park za budovou ZUŠ Třinec bývá na konci školního roku místem setkání žáků všech oborů třinecké základní umělecké školy. Tato akce, tradičně pojmenovaná "Hrajeme si za školou", letos proběhla ve čtvrtek 18. června 2015 odpoledne a příležitost předvést své umění zde dostali žáci oboru hudebního, výtvarného, tranečního i literárně-dramatického. Kromě hudebních vystoupení sólistů zahrály také flétnové, houslové a keyboardové soubory, školní kapely Boutique i velký školní orchestr. Celou akci skvěle zorganizovala Mgr. Darina Szymeczková.


Absolventské koncerty I. stupně
2.6.2015 — ZUŠ Třinec

Ve dnech 2. a 3. 6. 2015 se uskutečnily dva absolventské koncerty žáků prvního stupně. Koncerty byly opravdu pestré, posluchači si vyslechli zpěv, ale také různé hudební nástroje - klavír, flétnu, kytaru, akordeon, housle nebo bicí. Žáci svými krásnými výkony úspěšně zakončili své studium prvního stupně a také obdrželi dárečky hrazené Sdružením rodičů a přátel školy. Na koncertech vystoupili tito absolventi: Nikola Piskořová, Miriam Konderlová, Kateřina Karzelová, Emilie Cichá, Denisa Waloszková, Tobiasz Zalisz, Viktorie Raabová, Matěj Latka, Martina Byrtusová, Linda Kiszová, Dominik Walach, Tomáš Kaleta, Tereza Rusnoková, Lucie Sabelová, Václav Humpolec, Mateusz Matloch, Sára Zabystrzanová, Eliška Jurásková a Veronika Kawuloková.


Taneční matiné
21.5.2015 — divadelní sál KD Trisia

Divadelní sál KD Trisia v Třinci byl opět dějištěm každoročního Tanečního matiné, tedy přehlídky umění žáků tanečního oboru naší školy. V téměř dvouhodinovém programu se nádhernými čísly představily tanečnice všech ročníků, tedy od přípravné taneční výchovy až po absolventky II.stupně, a to pod pedagogickým vedením p. uč. N. Kisialové a M.Fodorové. Většinu tanečních čísel doprovázely na klavír p. uč. D. Tlolková a V. Žurková.

Přestávku v programu si návštěvníci matiné mohli zpestřit prohlídkou výstavy prací výtvarného oboru naší školy.


Úspěch naší žákyně v ústředním kole soutěže ZUŠ
21.5.2015 — ZUŠ Liberec

Obrovského úspěchu dosáhla žákyně naší školy Zuzana Czyžová ze třídy p. uč. Aleny Kostkové. V ústředním kole soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na dechové nástroje obsadila 1. místo. Gratulujeme!


Absolventský koncert žáků pobočky v Bystřici
21.5.2015 — ZUŠ Bystřice

Absolventský koncert žáků 1. stupně se konal 21. 5. 2015 na pobočce v Bystřici. Vystoupili žáci kytarového a klavírního oddělení. V jejich podání si posluchači vyslechli skladby klasické, jazzové i populární. Za jejich krásné výkony a úspěšné absolvování prvního stupně si žáci odnesli malé upomínky hrazené bystřickým SRPŠ. Na koncertě vystoupili tito absolventi: Tomasz Cymorek, Marek Heczko, Beata Dziadek, Veronika Szotkovská, Mariusz Gociek a Karla Kocmanová. 


Tomasz Wielechowski - Workshop jazzového klavíru
7.5.2015 — koncertní sál ZUŠ Třinec

Toho dne byl koncertní sál ZUŠ Třinec dějištěm workshopu jazzového klavíru, který vedl Tomasz Wielechowski (Varšava, Polsko), jeden z nejtalentovanějších studentů jazzového oddělení Hudební akademie v polských Katovicích. Na úvodním koncertu zahrálo jazzové trio ve složení: Tomasz Wielechowski (klavír), Jiří Zabystrzan (basová kytara), Samuel Bocek (bicí). Poté usedli za klavír vybraní žáci ZUŠ Třinec, kteří mají zájem o jazzovou improvizaci, a pod pedagogickým vedením Tomáše Wielechovského nadšeně rozvíjeli v průběhu celého odpoledne své improvizační schopnosti!


Úspěchy žáků literárně-dramatického oboru
30.4.2015 — Třinec

Žákyně naší školy Soňa Mucinová (vyuč. Marcela Kovaříková) vybojovala 1. místo v okresním i krajském kole soutěže gymnázií "Čtyřlístek" a v celostátním kole se stala absolutní vítězkou. Také v soutěži WP obsadila 2. místo v okresním i krajském kole a postoupila až do celostátního kola. Sára Erlebachová naši školu úspěšně reprezentovala na soutěži "Dětská scéna", kde vyhrála okresní i krajské kolo a postoupila do Svitav na Národní přehlídku. Gratulujeme!


Krajská klavírní přehlídka
24.4.2015 — Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě

Dne 16. 3. 2015 se konala ve Frýdku-Místku okresní klavírní přehlídka, které se zúčastnilo 11 žáků naší školy. Do krajského kola, které proběhlo na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě postoupili tito žáci: Denis Szalbot (vyuč. Elena Pustowková), Kristýna Waniová (vyuč. Michal Zátopek), Julia Krzoková (vyuč. Danuše Trávníčková) a Dorota Walková (vyuč. Alice Bohm).


Koncert talentů
21.4.2015 — Foyer KD Trisia

V úterý 21. dubna 2015 se v KD Trisia představili talentovaní žáci naší školy. Posluchači si mohli vyslechnout vynikající klavíristy, flétnisty nebo zpěváky. Představili se tito žáci: Tereza Valariková (p. uč. Lukešová), Julia Krzoková (p. uč. Trávníčková), Amélie Paĺo (Mgr. Krhutová), Anna Miškejová (p. uč. Lukešová), Adéla Walachová (p. uč. Kostková, p. uč. Kadlubcová), Zuzana Czyžová (p. uč. Kostková), Denis Szalbot (Mgr. Pustowková), Krystyna Waniová (MgA. Zátopek) a Tereza Tyrlíková (p. uč. Kostková). Žáky na klavír doprovodily: p. uč. Žurková, p. uč. Walachová a Mgr. Olšarová. Na závěr vystoupil soubor zobcových fléten "Píšťalička" pod vedením p. uč. Kostkové, která zároveň koncert uváděla mluveným slovem.


Koncert absolventů II. stupně
16.4.2015 — foyer KD Trisia

Nádherným absolventským vystoupením zakončili své studium na ZUŠ Třinec tito absolventi II. stupně: Ester Tomíčková a Maria Cichá (ze třídy p. uč. Kostkové), Daniela Klusová (ze třídy p. uč. Trávníčkové), Petra Tomisová (připravila p. uč. M. Walachová) a Katarzyna Branna (ze třídy p. uč. Lukešové). Za opravdu nádherné hudební výkony obdrželi dárečky z prostředků SRPŠ a CD s nahrávkou svého avbsolventského výkonu, a to z rukou ředitele školy Mgr. J. Zabystrzana a předsedy SRPŠ při ZUŠ Třinec Ing. F. Hennera.


Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru
16.4.2015 — Nový Jičín

Do krajského kola soutěžní přehlídky tanečního oboru ZUŠ postoupili naši žáci s hudební koláží  "Co by se stalo, kdyby..." pod vedením p. uč. Nadi Kisialové získali ocenění za vyzdvižení osobitosti projevu dítěte v tanci.


8. celostátní soutěžní přehlídka ZUŠ v sólové hře na keyboard
31.3.2015 — Považská Bystrica

Kategorie I.
umístění soutěžící ZUŠ vyučující
Bronzové pásmo Martin Lidařík Třinec Pavla Olšarová
       
Kategorie II.
umístění soutěžící ZUŠ vyučující
Stříbrné pásmo Šimon Kantor Třinec   Pavla Olšarová
       
Kategorie V.
umístění soutěžící ZUŠ vyučující
Stříbrné pásmo Jiří Szkandera Třinec Pavel Pilch, st.
       
Kategorie V. - komorní hra
umístění soutěžící ZUŠ vyučující
Zlaté pásmo Szkandera & Haltof & Bartulec Třinec Pavel Pilch, ml.

 


Slavnostní koncert ke dni učitelů
26.3.2015 — Foyer KD Trisia

ZUŠ Třinec každým rokem slaví den učitelů slavnostním koncertem svých pedagogů.  Stejně tomu bylo i letos ve foyer KD Trisia. Koncert byl opravdu pestrý, zazněly skladby mnoha autorů v podání nejrůznějších nástrojů.  O zahájení se postaral dechový kvartet ve složení Tomáš Kaleta, Marek Maleta, Daniel Kaleta a David Kaleta, kteří svým vystoupením rozezněli celý sál. Následovaly skladby klasické – flétnová sonáta A. Danican-Philidora v podání Martiny Krhutové s cembalovým doprovodem Petra Vondráčka nebo Haydnova klavírní sonáta Marka Kalety. Jako host se představila Jana Przywarová, která s Lukášem Kolkem předvedla Buschovu Suitu pro alt saxofon a housle. Daniela Worková zahrála část Schumannova Carnevalu a skladbu Michala Worka Goodbye Mrs. Jane v doprovodu smyčcového kvartetu ve složení Daniel Kloda, Daniela Rusnoková, Alena Kostková a Julia Krzoková. Publikum rovněž uchvátil Ariel Zmuda, který zazpíval skladby S. Gainsbourga a K. Svobody za doprovodu Vandy Žurkové. Nádherné závěrečné číslo Tamary Tomoszek, ve kterém spolu s komorním orchestrem Daniela Klody vystoupili i Jiří Zabystrzan, Pavel Pilch, ml., Tomasz Lasota a Zdeněk Holka, mělo u publika obrovský ohlas. Koncert uváděl ředitel Jiří Zabystrzan. 


Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu
25.3.2015 — ZUŠ Orlová

Kategorie I.
místo soutěžící ZUŠ vyučující
1.  Richard Vít Rozekranc Třinec Martina Krhutová
       
Kategorie II.
místo soutěžící ZUŠ vyučující
1. - postup Zuzana Czyžová Třinec   Alena Kostková
       
Kategorie IV.
místo soutěžící ZUŠ vyučující
2. Adéla Walachová Třinec Alena Kostková
       
Kategorie V.
místo soutěžící ZUŠ vyučující
3. Michal Šlaur Třinec Alena Kostková
3. Tereza Tyrlíková Třinec Alena Kostková

 


Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu
17.3.2015 — ZUŠ Frýdek-Místek

místo soutěžící ZUŠ vyučující
1. Anna Miškejová Třinec Radmila Lukešová
2. Tereza Valaríková  Třinec Radmila Lukešová
3. Katarzyna Branna  Třinec Radmila Lukešová

 


Valentýnský festival
13.2.2015 — Frýdek-Místek

Jednalo se o koncertní vystoupení žáků z celkem 5ti základních uměleckých škol, zastoupeny zde byly ZUŠ z Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Frenštátu pod Radhoštěm a konečně i z naší základní umělecké školy v Třinci. Naši školu reprezentovali žáci: Denis Szalbot (z klavírní třídy Bc. Pustowkové), Julia Krzoková (violoncelo u p. uč. Zmudy), Václav Humpolec (z houslové třídy p. uč. Adamíkové) s doprovodem Mgr. Böhm a konečně Tereza Valariková (zpěv u p. uč. Lukešové) s klavírním doprovodem p. uč. Žurkové. Naši žáci vystoupili v nádherném prostředí Rytířského sálu frýdeckého zámku a naši školu reprezentovali svými výkony opravdu vzorně!


Klavírní setkání
19.1.2015 — divadelní sál KD Trisia

Dne 19. 1. 2015 v 18:00 hod. se v divadelním sále KD Trisia v Třinci uskutečnil koncert, který byl koncipován jako vzpomínka na pedagogické umění nedávno tragicky zesnulé Jany Ciencialové, dlouholeté učitelky ZUŠ Třinec. Jana Ciencialová během své učitelské kariéry vychovala celou řadu skvělých klavíristů, opravdových mistrů svého řemesla. Na koncertu vystoupili její bývalí žáci: Michal Šupák, Michal Worek, Daniela Worková a další. Koncert měl velmi vysokou návštěvnost a u veřejnosti velkou odezvu!


Vánoční koncert
16.12.2014 — evangelický kostel Třinec

Do posledního místečka zaplněný evangelický kostel byl dějištěm tradičně pořádaného vánočního koncertu Základní umělecké školy v třinci. Publikum vyslechlo hru na violoncello, klavír, housle či sólový zpěv. Představily se také soubory zobcových fléten pedagogů Mgr. M. Krhutové a A.Kostkové, skupina Pearband pod vedením Mgr. D. Szymeczkové a školní orchestr MgA. D. Klody. Závěrečné číslo přijela podpořit bývalá žákyně školy Markéta Konvičková. Na koncertě se také podíleli žáci tanečního, literárně-dramatického a výtvarného oboru.

  https://www.youtube.com/watch?v=eSVeIqnLYVk

 


Adventní koncert v Bystřici
11.12.2014 — Evangelický koncert v Bystřici

Adventní koncert bystřické pobočky ZUŠ Třinec se uskutečnil dne 11. prosince 2014 v evangelickém kostele v Bystřici. Publikum si mohlo vyslechnout hru na varhany, čtyřruční klavír, akordeonový či houslový soubor nebo žesťový kvartet. Předvedli se i žáci hry na keyboard a již tradičně zazpívaly sbory českých a polských HN. Koncert připravil a mluveným slovem provázel Petr Vondráček.

https://www.youtube.com/watch?v=tzKrH_ls3pw#t=733


"Na co budu hrát?"
13.11.2014 — koncertní sál

Dne 13.11.2014 proběhl v koncertním sále koncert s názvem "Na co budu hrát?". Zejména žáci přípravných ročníků se zde seznámili se všemi na naší škole vyučovanými nástroji a snad i tento koncert jim pomohl v rozhodování, který hudební nástroj si zvolí pro své další studium na naší škole.

 


Slavnostní otevření knihovny
24.10.2014 — knihovna Třinec

Dne 24. 10. 2014 se veřejnosti slavnostně otevřela nově zrekonstruovaná městská knihovna v Třinci. Ke slavnostní atmosféře přispělo také krásné vystoupení žáků naší školy, flétnového souboru Mgr. Martiny Krhutové.


Klavírní koncert Elišky Novotné
8.10.2014 — koncertní sál ZUŠ Třinec

Dne 8. října proběhl v našem koncertním sále koncert, uspořádaný k roku české hudby, a tedy zaměřený na české autory. Publikum tak vyslechlo skladby B. Smetany, L. Janáčka, J. Suka a dalších v podání skvělé klavíristky, Elišky Novotné, laureátky mnoha prestižních ocenění. Eliška Novotná působí v současné době jako odborná asistentka na Institutu pro umělecká studia Ostravské Univerzity a během koncertu předvědla opravdu brilatní hru!


Národní přehlídka výtvarných oborů Oči dokořán
3.10.2014 — Šternberk

3.-5. října 2014 proběhla ve Šternberku 12. Národní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ s názvem OČI DOKOŘÁN.Porota ústředního kola byla 15 členná, složená z  předsedů  sekcí výtvarného oboru všech krajských uměleckých rad a zástupce akademické obce. Porota v celostátním kole vybírala nejlepší práce tři dny a to dle velmi přísných kritérií, hodnotila práci 422 učitelů z 234 ZUŠ a nakonec udělila celkem 29 CEN POROTY pracím mimořádné invence a kvality.

Výtvarný obor ZUŠ Třinec pod vedením Mgr. Beáty Martinkové se zúčastnil s výtvarným projektemKUKUŘIČENÍ. Do této celorepublikové úrovně se žáci výtvarného oboru ZUŠ Třinec probojovali přes krajské kolo, kde získali ocenění s postupem do nejužšího výběru. Za projekt KUKUŘIČENÍ nám byla udělena na celorepublikové úrovni CENA POROTY, což je ocenění největší a nejvyšší. Navíc, náš projekt KUKUŘIČENÍ byl vybrán za celý Moravskoslezský kraj jako reprezentativní (spolu s projektem OSTRAVO, ČERNÁ HVĚZDO, ZUŠ Ostrava) a byl v celé šíři představen na semináři společně s dvanácti nejlepšími projekty z celé republiky.

Práce jsou nyní nainstalovány v 13ti sálech a přilehlých chodbách klášteře ve Šternberku a můžete je  shlédnout do září 2015.


Denis Szalbot
4.8.2014 — Jižní Korea

Ve dnech 4. – 9. 8. 2014 v Jižní Koreji ve městě Pyeongchang, dějišti budoucích zimních olympijských her 2018, proběhl druhý ročník festivalu Special Olympics Korea 2014 Music & Art Festival, který je určen pro umělecky nadané osoby s mentálním postižením. Festivalu se účastnil i žák naší školy Denis Szalbot (z klavírní třídy Bc. Eleny Pustowkové), chlapec s Aspergerovým syndromem, který letos sklidil velký úspěch, když se v celostátní soutěži základních uměleckých škol ve hře na klavír probojoval až do ústředního kola, které proběhlo v květnu v Praze. V Koreji se sice nejednalo o soutěž, nicméně mladý klavírista s absolutním sluchem dokázal na sebe upoutat pozornost nejen organizátorů festivalu, ale i přivolat obrovský zájem médií. Světoznámý americký klavírista, významný host festivalu Kevin Kern, na základě doporučení organizátorů vybral tři účastníky, mezi nimiž byl i Denis, pro prezentaci na své  Master class. V závěru pětidenního festivalového dění, z celkového počtu 400 účastníku bylo vybráno pět, včetně Denise, kteří z rukou ředitelky festivalu, paní Kzung–won Na obdrželi čestný „Certifikát účastníka festivalu“.


Tereza Anna Mašková
12.7.2014 — Los Angeles

Velkého úspěchu dosáhla naše bývalá žákyně, Tereza Anna Mašková, a to v soutěži „World Championships of Performing Arts" (WCOPA), která se uskutečnila ve dnech 12. - 18. 7. 2014 v Los Angeles, USA. Letos se soutěže zúčastnily týmy z 57 zemí světa. Samotný fakt, že Tereza Mašková byla vybrána mezi šest nejlepších zpěvaček ze zástupců 57 zemí, je neuvěřitelným úspěchem. Finálové klání přineslo Terezce další ocenění, vybojovala zlatou medaili za provedení muzikálové písně, stříbrnou za píseň ve stylu Jazz, bronzovou v kategorii Pop a plaketu za nejlepší výkon v kategorii Muzikál a medaili za velký přinos do Show byznysu. Co k tomu dodat? Snad si jen připomenout slova Jara Slávika, porotce soutěže „Československo má talent 2010“, který tehdy, uchvácený Terezčiným výkonem, prohlásil: „Ty máš taky obrovský talent, dievča, že dnies by si mohla v Amerike vystupovať…“ Tehdy ještě nikdo netušil, kolik proroctví se skrývá v těchto slovech!


"Hrajeme si za školou"
19.6.2014 — park za budovou ZUŠ

Park za budovou ZUŠ Třinec bývá na konci školního roku místem setkání žáků všech oborů třinecké základní umělecké školy. Tato akce, tradičně pojmenovaná "Hrajeme si za školou", letos proběhla ve čtvrtek 19. června 2014 odpoledne a příležitost předvést své umění zde dostali žáci oboru hudebního, výtvarného, tranečního i literárně-dramatického. Kromě hudebních vystoupení sólistů zahrály také flétnové soubory, školní kapely Boutique a Pearband i velký školní orchestr. Celou akci skvěle zorganizovala Mgr. Darina Szymeczková.

https://www.youtube.com/watch?v=34Ttccp3ggE

 


Benefice For Help
15.6.2014 — Háj ve Slezsku

15. 6. 2014 v areálu Mlýna u vodníka Slamy v Háji ve Slezsku proběhla Benefiční neděle pořádaná organizaci FOR HELP s.r.o. Akce byla věnovaná dětem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám. Odpolední program, naplněný zajímavými přednáškami předních terapeutů a specialistů, zabývajících se stále rozšířenější problematikou autismu, a vystoupením vzácných hostů, jako herec Jaroslav Dušek a zpěvák Martin Chodúr, doplnil žák ZUŠ Třinec Denis Szalbot. Denis se představil hned v úvodu programu společným vystoupením s Vilémem Antonínem Muniy, kdy nadání klavíristé přednesli koláž z úryvků známých hudebních děl a následně jedenáctiletý umělec se představil se svým sólovým vystoupením, které vzbudilo velký potlesk a obdiv přítomného publika.


Ústřední kolo soutěže ZUŠ jazzových orchestrů
13.6.2014 — ZUŠ Litvínov

Skvělého výsledku dosáhli naši žáci na ústředním (celostátním) kole soutěže MŠMT v kategorii jazzové orchestry, která se konala v ZUŠ Litvínov. Jazzové trio našich žáků pojmenované "Three amigos" zde získalo 1.místo!!! Žáci vystoupili ve složení: Jiří Szkandera (klavír), David Haltof (basová kytara) a Daniel Burek (bicí nástroje) pod pedagogickým vedením p. uč. Pavla Pilcha ml. Srdečně gratulujeme!!!


Taneční matiné
15.5.2014 — KD Trisia

Divadelní sál KD Trisia v Třinci byl opět dějištěm každoročního Tanečního matiné, tedy přehlídky umění žáků tanečního oboru naší školy. V téměř dvouhodinovém programu se nádhernými čísly představily tanečnice všech ročníků, tedy od přípravné taneční výchovy až po absolventky II.stupně, a to pod pedagogickým vedením p. uč. N. Kisialové a K.Walachové. Většinu tanečních čísel doprovázely na klavír p. uč. D. Tlolková a V. Žurková. V programu se také představily dvě posluchačky tanečního oboru Janáčkovy konzervatoře v Ostravě s nádhernými ukázkami klasického baletu.

Přestávku v programu si návštěvníci matiné mohli spestřit prohlídkou výstavy prací výtvarného oboru naší školy.


Krajské kolo soutěže ZUŠ jazzových orchestrů
25.4.2014 — ZUŠ Havířov

ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, Vrchlického 1a/1471, Havířov – Podlesí

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře ostatních a jazzových orchestrů

25. dubna 2014

Jazzové orchestry:

I. a kategorie

ZUŠ               orchestr                                                        umístění

Třinec             Three Amigos Band (pedagog P.Pilch ml.)   1. místo s postupem do ústředního kola!

 

Zvláštní ocenění poroty za vynikající instrumentální výkon

Jiří Szkandera ZUŠ Třinec, Three Amigos Band


Úspěchy žáků ve hře na keyboard
11.4.2014 — Karviná, Považská Bystrica

Velkých úspěchů dosáhli naši žáci v mezinárodních soutěžních přehlídkách ve hře na keyboard, a to jak v Karviné, tak v Považské Bystrici na Slovensku. Těchto přehlídek se pravidelně účastní ti nejlepší žáci ve hře na keyboard z České republiky a Slovenska a konkurence je zde opravdu vysoká! Žáci Mgr. P. Olšarové Rudolf Raab a Martin Lidařík získali krásné bronzové pásmo, Šimon Kantor za svou hru v Karviné obdržel pásmo stříbrné. V Karviné byla bronzovým pásmem oceněna i Anna Cuberová, žákyně p. uč. Pilcha st. Největšího úspěchu ale dosáhl Jiří Szkandera (žák p. uč. P. Pilcha st.), který získal v Karviné zlaté pásmo a v Považské Bystrici byl dokonce oceněn jako absolutní vítěz celé mezinárodní soutěžní přehlídky! Srdečně blahopřejeme!!!


Absolventský koncert II. stupně
10.4.2014 — foyer KD Trisia

Nádherným koncertem završili své studium na ZUŠ Třinec tito absolventi II.st.: klavíristky Michaela Pustowková a Karolina Promna (ze třídy p. uč. D. Trávníčkové), flétnistka Michaela Šebestová (ze třídy Mgr. M. Krhutové), klavíristky Veronika Wojnarová (pedagog: p. uč. D. Bartulcová) a Hana Walaská (ze třídy p. uč. M. Kadlubcové) a konečně zpěváci Martina Lancová (ze třídy p. uč. R. Lukešové) a Radek Morcinek (pedagog: Mgr. D. Szymeczková a MgA. A. Zmuda).

https://www.youtube.com/watch?v=MuCUhMQmK2s

 


Úspěchy žáků LDO v recitačních soutěžích
5.4.2014 — Karviná, Krnov

Žáci literárně dramatického oboru slavili úspěchy s postupy do celonárodních kol v uměleckém přednesu a dramatických výstupech. Účastnili se dvou krajských soutěžních přehlídek a v obou uspěli. Jednalo se o přehlídky uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov v Karviné a III. soutěžní přehlídky LDO - ZUŠ v sólovém přednesovém a dramatickém projevu v Krnově.
Ve dnech 5. - 6. 4. 2014 proběhlo krajské kolo WP v Karviné. V II. kategorii recitace vystoupilo 18 účastníku, mezi nimi naše dvě žákyně Soňa Mucinová a Markéta Masárová. Obě dvě zaujaly porotu svým přednesem. Soňa Mucinová získala 2. místo s postupem na celonárodní přehlídku v II. kategorii s texty Vernisáže a Stefanizovaná, které si připravovala pod vedením Marcely Kovaříkové. Markéta Masárová získala 3. místo s postupem na celonárodní přehlídku v II. kategorii s texty Tančím a Myšlenka pro kočku, které si připravovala pod vedením Kláry Kvasničkové. Na přehlídce vystoupil také třinecký soubor Psí kusy s inscenací Tracyho tygr.
11. - 12. 4 proběhla III. soutěžní přehlídka LDO - ZUŠ v sólovém přednesovém a dramatickém projevu v Krnově.
Reprezentovat Třineckou ZUŠ bylo 6 žáků: Johanka Szpyrcová, Sára Erlebachová, Soňa Mucinová, Markéta Masárová, Kateřina Szturcová a Lucie Janečková v doprovodu pedagogů Marcely Kovaříkové a Kláry Kvasničkové.
I přes velkou konkurenci se žákům povedlo uspět a postoupit na celonárodní přehlídku jak v sólové recitaci tak v dramatických výstupech. Ocenění v recitaci s postupem získala Johanka Szpyrcová s textem Jak prasisko vzalo do sobě vlastních a Sára Erlebachová s textem Blbá ovce a sůl země aneb můj šílený život s dědečkem. V kategorii dramatických výstupů byl oceněn s postupem dialog ze hry Sedm životů v podání Soni Mucinové a Markéty Masárové.
Všem oceněným srdečně gratulujeme!!!


Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje
2.4.2014 — ZUŠ Orlová

KRAJSKÉ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZUŠ

ve hře na smyčcové nástroje

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 

III.

KATEGORIE - housle

  2.4.2014

Poř. číslo

Příjmení a jméno

Název školy

Rok nar.

Umístění

 

6.

KLUS Jakub

ZUŠ Třinec ( vyučující: Daniel Kloda)

 2003

2.

 

                 

 

 

 

 

IV.

KATEGORIE - violoncello       4.4.2014

Poř. číslo

Příjmení a jméno

Název školy

Rok nar.

Umístění

 

1.

KRAINA Szymon

ZUŠ Třinec ( vyučující:  Petr Zmuda)

 2001

3.

 

               

 

 

VIII.

KATEGORIE - violoncello       4.4.2014

Poř. číslo

Příjmení a jméno

Název školy

Rok nar.

Umístění

 

1.

KRZOKOVÁ Julia

ZUŠ Třinec (vyučující: Petr Zmuda)

 1998

 1.

 

               

 

 

II.

KATEGORIE - koncertantní obsazení   2.4.2014

 

2.

 

MAZUR Gerson - housle

PEPRNÍK Viktor - housle

ZUŠ Třinec

 (vyučující: Jana Adamíková)

 2000

 

 3.

 

 1998

 

                 

 

 

 

Zvláštní ocenění poroty

Julia Krzoková:                      Zvláštní ocenění poroty za provedení skladby E. Blocha: Prayer

 


Oči dokořán
1.4.2014 — výtvarný obor

Každé tři roky vyhlašuje MŠMT přehlídku všech výtvarných oborů základních uměleckých škol v ČR s názvem OČI DOKOŘÁN.

Tento rok náš výtvarný obor vstupuje do přehlídky s výtvarným projektem KUKUŘIČENÍ, který sestává z 6ti výtvarných řad:

BAREVNÉ PROUDĚNÍ ZVUKU, ŠPERK, OTISKY, VTLAČENKY, STLAČENKY, TRAKTOR V KUKUŘICI, ZRNĚNÍ, PÍSMO A ZNAK

Krajské kolo nás čeká v dubnu v ZUŠ v Opavě. Prosím tedy, držte nám palce.


Krajské kolo soutěže ZUŠ literárně-dramatického oboru
1.4.2014 — Moravskoslezský kraj

Výsledková listina krajského kola soutěžní přehlídky LDO – ZUŠ v sólovém přednesovém a dramatickém projevu Krnov, 11.-12.4. 2014

 

            Soňa Mucinová / ZUŠ Třinec, pedagog: Marcela Kovaříková / „Ocenění za práci na stylizaci 1. textu“

Johanna Szpyrcová/ ZUŠ Třinec, pedagog: Marcela Kovaříková / „ Nominace na národní přehlídku"

Johanna Szpyrcová/ ZUŠ Třinec, pedagog: Marcela Kovaříková / „Ocenění za autentický projev“

Sára Erlebachová / ZUŠ Třinec, pedagog: Marcela Kovaříková / „Ocenění za niterný projev“

Kateřina Szturcová/ ZUŠ Třinec, pedagog: Marcela Kovaříková / „ Ocenění za pokus o zpracování zajímavé předlohy“

Soňa Mucinová, Markéta Masárová/ ZUŠ Třinec, pedagog: Marcela Kovaříková/ „Nominace na národní přehlídku“

 

Výsledková listina krajského kola soutěžní přehlídky  LDO – ZUŠ  ve slovesném projevu: 

 

Postupující autoři na národní přehlídku :

 

1.                 Karolína Penčáková–– „Obyčejné i kouzelné předměty vypadají stejně “    / ZUŠ Třinec, pedagog: Tereza Strmisková /

2.                 Soňa Mucinová– „ Promiň“   / ZUŠ Třinec, pedagog: Tereza Strmisková /

3.                 Markéta Masárová– „Ticho“   / ZUŠ Třinec, pedagog: Tereza Strmisková /

 

 

 


Okresní kolo soutěže ZUŠ literárně-dramatického oboru
29.3.2014 — kino Vlast F-M

V sobotu 29.3. se tři žačky literárně dramatického oboru ZUŠ Soňa Mucinová, Markéta Masárová a Lucie Janečková účastnily okresního kola recitační přehlídky Wolkrův Prostějov, která probíhala v sále kina Vlast ve Frýdku - Místku.
Soutěžící se představili ve třech věkových kategoriích. Poté následovaly dvě dílny: rétoriky a tvůrčího psaní a herecká dílna.
Markéta Masárová s textem Tančím od Eve Enslerové se umístila na 2. místě II. kategorie. Soňa Mucinová s textem Vernisáž od... se umístila na 3.místě II. kategorie. Obě dvě dívky postoupily do krajského kola, které se bude konat 5. a 6. dubna v Karviné. Své texty si žákyně připravovaly pod vedením pedagogů Kláry Kvasničkové a Marcely Kovaříkové.


Slavnostní koncert ke dni učitelů
27.3.2014 — foyer KD Trisia

Základní umělecká škola v Třinci slaví den učitelů každoročním pořádáním koncertu učitelů. Ne jinak tomu bylo i letos, kdy se prostory foyer KD Trisia zaplnily nádhernými tóny děl rozmanitých žánrů a stylů. Je obdivuhodné, jak při své náročné práci učitelé najdou čas na nacvičení mnohdy velmi složitého programu, což znamená hodiny, dny, týdny i měsíce strávené u nástroje.  Málokdo ví, jak zdlouhavým a obtížným procesem prochází příprava k vystoupení, kdy interpret do díla vkládá nejen zámysl skladatele, ale i svou duši.

Na letošním koncertu zazněla díla J. Haydna, J. K. J. Nerudy, R. Linharta, R. Muczynského, P.  Iturraldého a to v podání učitelů D. Klody, P. Zmudy, T. Kalety, A. Böhm, P. Vondračka, D. Workové, L. Kolka a K. Bezecny Przyhoda a hostů E. Klodové, J. Kroczka, G. Śližové, M. Farana, G. Myslikovjanové, L.Jurečkové, T. Pobucké, J. Podžorského a  J. Schwarze.

 Koncertem provázela T. Strmisková, učitelka dramatického oboru, která obohatila koncertní program o dva sonety z tvorby českého básníka J. Skácela. Na závěr se posluchačům představila klezmerová kapela Simcha s výběrem  židovských písní, jež tvoří stěžejní složku jejího repertoáru.


Ocenění pedagogických pracovníků
26.3.2014 — loutk.sál Trisia

Vysoce prestižní událostí bylo ocenění pedagogických pracovníků ze všech škol na území města Třince. Za mnohdy namáhavou pedagogickou práci bylo starostkou a místostarostkou města Třince oceněno hned několik desítek pracovníků třineckých škol a školských zařízení. Z naší školy byla oceněna za dlouholetou úspěšnou pedagogickou kariéru učitelka hry na klavír, p. Danuše Trávníčková. Na akci také vystoupili naši žáci: flétnistky ze třídy Mgr. Martiny Krhutové a také zpěvák Radek Morcinek doplněný smyčcovým triem. Vystoupení našich žáků pomohlo dotvořit slavnostní a důstojnou atmosféru celé akce.


Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír
26.3.2014 — ZUŠ Karviná

1. KATEGORIE

Hra na klavír – krajské kolo 2013/2014

Název školy

Příjmení žáka

Jméno žáka

Rok narození

Pořadí

ZUŠ Třinec

WRZECIONKOVÁ

Sabina

 

Čestné uznání

           

Výsledky krajského kola soutěže ve hře na klavír na ZUŠ B. Smetany v Karviné

26.-27.3.2014

 

 

4. KATEGORIE

Hra na klavír – krajské kolo 2013/2014

Název školy

Příjmení žáka

Jméno žáka

Rok narození

Pořadí

ZUŠ Třinec

SZALBOT

Denis

 

1. místo

s postupem

7. KATEGORIE

Hra na klavír – krajské kolo 2013/2014

Název školy

Příjmení žáka

Jméno žáka

Rok narození

Pořadí

ZUŠ Třinec

WANIA

Krystyna

 

Čestné uznání

1. stupně

8. KATEGORIE

Hra na klavír – krajské kolo 2013/2014

Název školy

Příjmení žáka

Jméno žáka

Rok narození

Pořadí

ZUŠ Třinec

KRZOKOVÁ

Julia

 

1. místo

s postupem

9. KATEGORIE

Hra na klavír – krajské kolo 2013/2014

Název školy

Příjmení žáka

Jméno žáka

Rok narození

Pořadí

ZUŠ Třinec

SUPÍK

Lukáš

 

3. místo

           

 

 

 


Poetická čajovna "V Lese"
20.2.2014 — divadelní sál, ul. Koperníková

V divadelním sále dramatického oboru ZUŠ proběhla akce s názvem POETICKÁ ČAJOVNA „V LESE“. V rámci odpoledne proběhlo autorské čtení z předmětu tvůrčí psaní.


Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje
20.2.2014 — ZUŠ Frýdek-Místek

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZUŠ - OKRESNÍ KOLO    
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - hra na smyčcové nástroje    
ZUŠ Frýdek-Místek 20. února 2014    
Hra na housle    
Kategorie I.    
místo soutěžící ZUŠ vyučující    
2. Agáta Kantorová Třinec Daniel Kloda    
3. Ondřej Kostka Třinec Alena Kostková    
Kategorie II.    
místo soutěžící ZUŠ vyučující    
2. Zina Pindorová Třinec   Krystyna Bezecny Przyhoda    
 Kategorie III.     
místo soutěžící ZUŠ vyučující    
1.-postup Jakub Klus Třinec Daniel Kloda    
1. Ondřej Turoň Třinec Daniel Kloda    
2. Bohdana Hudziecová Třinec Daniel Kloda    
Kategorie IV.    
místo soutěžící ZUŠ vyučující    
2. Elen Koždoňová Třinec Daniel Kloda    
Kategorie VI.    
místo soutěžící ZUŠ vyučující    
1.-postup Václav Humpolec Třinec Jana Adamíková    
Kategorie VII.    
místo soutěžící ZUŠ vyučující    
1. Matěj Latka Třinec Alena Kostková    
Kategorie VIII.    
místo soutěžící ZUŠ vyučující    
2. Radka Cieslarová Třinec Alena Kostková    
Kategorie IX.    
místo soutěžící ZUŠ vyučující    
2. Barbora Jíchová Třinec Alena Kostková    
Koncertantní obsazení    
Kategorie II.    
místo soutěžící ZUŠ vyučující    
1.-postup Gerson Mazur Třinec Jana Adamíková    
  Viktor Peprník        
Hra na violoncello    
Kategorie IV.    
místo soutěžící ZUŠ vyučující    
1.-postup Szymon Kraina Třinec Petr Zmuda    
1. Bogdan Pyszko Třinec Petr Zmuda    
Kategorie VIII.    
místo soutěžící ZUŠ vyučující    
1.-postup Julia Krzoková Třinec Petr Zmuda    
Zvláštní ocenění poroty za vynikající výkon        
  Julia Krzoková Třinec      

 


Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
19.2.2014 — ZUŠ Frýdek-Místek

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZUŠ - OKRESNÍ KOLO  
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - hra na kytaru  
ZUŠ Frýdek-Místek 19.února 2014  
         
Kategorie I.  
místo soutěžící ZUŠ vyučující  
1.-postup Lukáš Tomoszek Třinec Petr Heczko  

 


Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír
17.2.2014 — ZUŠ Frýdek-Místek

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZUŠ - OKRESNÍ KOLO
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - hra na klavír
ZUŠ Frýdek-Místek 17. a 18. února 2014
       
Kategorie 0.
místo soutěžící ZUŠ vyučující
2. Jan Miškej Třinec   Danuše Trávníčková
       
Kategorie I.
místo soutěžící ZUŠ vyučující
1.-postup Sabina Wrzecionková Třinec Danuše Palowska
2. Richard Kukucz Třinec Vanda Žurková
       
Kategorie II.
místo soutěžící ZUŠ vyučující
2. Adéla Walachová Třinec Alicja Böhm
       
Kategorie III.
místo soutěžící ZUŠ vyučující
2. Pavla Kantorová Třinec   Danuše Palowska
       
Kategorie IV.
místo soutěžící ZUŠ vyučující
1.-postup Denis Szalbot Třinec Elena Pustowková
2. Taťána Lysková Třinec Markéta Walachová
3. Markéta Konderlová Třinec Anna Rakusová
       
Kategorie V.
místo soutěžící ZUŠ vyučující
1. Beata Šimovcová Třinec Michal Zátopek
3. Jolana Byrtusová Třinec Danuše Trávníčková
       
Kategorie VII.
místo soutěžící ZUŠ vyučující
1.-postup Krystyna Wania Třinec Michal Zátopek
       
Kategorie VIII.
místo soutěžící ZUŠ vyučující
1.-postup Julia Krzoková Třinec Danuše Trávníčková
       
Kategorie IX.
místo soutěžící ZUŠ vyučující
1.-postup Lukáš Supík Třinec Danuše Trávníčková
2. Dorota Walková Třinec Alicja Böhm

 


Koncert pro domov seniorů Třinec-Sosna
13.2.2014 — domov seniorů

Nádherným koncertem potěšili žáci naší ZUŠ seniory v Třinci na Sosně! Vystoupili zde zpěváci p. uč. Lukešové, flétnisté p. uč. Krhutové, keyboardistka p. uč. Olšarové a kytarista ze třídy p. uč. Lazarové. Koncert se obyvatelům domova velice líbil a již teď se těší na další vystoupení žáků naší školy!


Vánoční koncert
17.12.2013 — evangelický kostel

Do posledního místa zaplněný evangelický kostel v Třinci byl místem konání letošního vánočního koncertu naší ZUŠ. Pár dnů před štědrým dnem se nesly kostelem tóny zobcových fléten, houslí, trumpety nebo violoncella. Zpívali také sólisté. Svým vystoupením se představily také obory taneční, výtvarný i literárně dramatický obor. V samotném závěru vystoupil velký orchestr žáků ZUŠ, který své síli spojil s pěveckým sborem žáků HN a sólisty. Celý koncert organizovala zástupkyně ředitele Mgr. Krystyna Bezecny-Przyhoda.

 http://www.youtube.com/watch?v=BmrcndvsThs 

 


Adventní koncert v Bystřici
11.12.2013 — evang.kostel Bystřice

Nádherný adventní koncert bystřické pobočky ZUŠ v Třinci se uskutečnil ve středu 11. prosince 2013 v evangelickém kostele v Bystřici. Tradičně zde vystoupili žáci a učitelé základní umělecké školy. Publikum tak vyslechlo hru na varhany, trumpetu, akordeon, klasický i populární zpěv. Zazpívali žáci českých i hudebních nauk a v závěru vystoupil velký orchestr žáků ZUŠ a pěvecký sbor složený z žáků hudebních nauk. Koncert připravil a mluveným slovem provázel vedoucí pobočky p. Petr Vondráček.


Dramatický obor v Divadle loutek
11.12.2013 — divadlo loutek Ostrava

V předvánočním čase se žáci 2. stupně třineckého literárně-dramatického oboru zúčastnili setkání dramatických oborů na alternativní scéně Divadla loutek Ostrava. Vystoupili se scénickým čtením povídky Jana Balabána „Gabriel“.

Svůj autorský text v Divadle loutek přečetla také mladá třinecká spisovatelka Karolína Penčáková, která se v letošním ročníku prestižní literární soutěže pro středoškoláky „Cena Waltera Sernera“ umístila v konkurenci 430 dalších povídkářů na 16. místě! Gratulujeme!


Zlatá loutna 2013 - finále - výsledková listina
9.11.2013 — KD Trisia

výsledková listina finále mezinárodní pěvecké soutěže Zlatá loutna 2013:

I. kategorie:

1. místo:st.č. 3 Magdalena WANIA (Třinec) – Ucisz serce

2. místo: st.č. 4 Veronika MERTOVÁ (Letohrad) – If I were a boy

3. místo: st.č. 6 Adina VEČEŘOVÁ (Havířov) - Lásko voníš deštěm

II. kategorie:

1. místo:   st.č. 6 Noemi BOCEK (Třinec) – Sen motyla

2. místo:  st.č. 2 Paulina BIELARCZYK (Raba Wyżna, Polsko) – Kiedyś byłam różą

3. místo:  st.č. 4 Karolína VRBOVÁ (Havířov) – Broken hearted girl

CENA POROTY

·         Magdalena KUBOWICZ (Raba Wyżna, Polsko) – Gołębi song

·         Štefan PECHA (Třinec) – Freedom

CENA DIVÁKA

·         Noemi BOCEK (Třinec)


Zlatá loutna 2013 - finále a galakoncert
9.11.2013 — KD Trisia

V sobotu dne 9. listopadu 2013 se uskutečnil další ročník mezinárodní pěvecké soutěže Zlatá loutna. Ve finále zpívali opravdu ti nejlepší z nejlepších! Ti se do sobotního finále totiž museli probojovat přes 1. kolo soutěže, kam se přihlásilo přes 100 přihlášených z ČR, Slovenska a Polska. Dále následovalo 2. kolo (casting), jenž proběhl 7. listopadu v loutkovém sále KD Trisia a soutěžilo zde celkem 60 zpěváků. A 3. kolo – tedy finále soutěže už bylo určeno pro 7 soutěžících v mladší věkové kategorii (10-14 let) a stejný počet zpěváků v kategorii starší (15-19 let).

Už jen úroveň 1. kola byla na velmi vysoké úrovni, protože do soutěže se hlásí převážně žáci uměleckých škol nebo konzervatoří a na svých nahrávkách, které posílají společně s přihláškou, pracují většinou se svými pedagogy. Kvalita těchto nahrávek je proto v převážné většině případů velmi vysoká! A také přes castingové kolo se do finále nedostalo mnoho skvělých zpěváků. V castingu bohužel neuspěla např. ani talentovaná třinecká zpěvačka a naše bývalá žákyně Tereza Anna Mašková, která před časem naprosto oslnila porotu soutěže Československo má talent.

Pěvecké výkony sobotního finále posuzovala vysoce odborná mezinárodní porota, ve složení: Martin Chodúr (vítěz soutěže Československá superstar), dále Dana Vrchovská (jazzová zpěvačka původně z Ostravy, nyní působící v Praze), Marek Raduli (jeden z nejuznávanějších polských kytaristů, který byl mj. dlouhá léta členem slavné hudební skupiny Budka Suflera, s níž nahrál všechny největší hity kapely), Eva Plesníková (pedagog zpěvu na Univerzitě Komenského v Bratislavě) a konečně Zdeněk Tofel, redaktor ČR Ostrava.

Všech 14 účastníků finále zazpívalo svoji soutěžní píseň v divadelním sále KD Trisia, a to za doprovodu živé kapely ve složení: Zbyšek Kaleta (klarinet, saxofony), Jiří Zabystrzan (klávesové nástroje, kapelník a ředitel soutěže Zlatá loutna), Michal Worek (klávesové nástroje), Tomáš Lasota (kytary), Přemek Mixa (basová kytara, kontrabas) a Daniel Olejník (bicí). Sobotní program pohotově a vtipně uváděl známý televizní moderátor Aleš Juchelka, který pak na konci finále pozval diváky na následující galakoncert, spojený s vyhlášením výsledků soutěže.

Slavnostní galakoncert proběhl od 19 hod. také v divadelním sále KD Trisia a finalisté se zde konečně dočkali výsledků soutěže! V mladší kategorii se porota rozhodla takto: 3. místo – Adina Večeřová (Havířov), 2. místo Veronika Mertová (Letohrad) a 1. místo – Magdalena Wania (žákyně ZUŠ Třinec). Cenu poroty získali Štefan Pecha (zástupce soukromé ZUŠ Tutti music Třinec) a Magdalena Kubowicz (Raba Wyżna, Polsko). Také výsledky starší kategorie dopadly pro domácí ZUŠ Třinec skvěle: 3. místo – Karolína Vrbová (Havířov), 2. místo – Paulina Bielarczyk (Raba Wyżna, Polsko) a 1.místo – Noemi Bocek (studentka ZUŠ Třinec). Všichni ocenění finalisté předvedli svoji finálovou píseň a kromě vítězů soutěže si na galakoncertu zazpívali také členové poroty, Dana Vrchovská a Martin Chodúr. K oběma zpívajícím porotcům se se svojí kytarou připojil také Marek Raduli.

Nezbývá než pogratulovat vítězům soutěže a nyní se už můžeme těšit na Zlatou loutnu 2015!


Salón Zrzavý
1.10.2013 — ZUŠ Opava

Výtvarná sekce krajské umělecké rady Moravskoslezského a Olomouckého kraje, Společnost malíře Jana Zrzavého každé tři roky organizují přehlídku výtvarných prací pro žáky základních uměleckých škol. Tento rok se výstava konala v ZUŠ v Opavě a práce žáků naší školy Mgr. Beaty Martinkové samozřejmě nechyběly.

Prezentovali jsme se projektem s příznačným názvem Pocta Janu Zrzavému. Z celé kolekce jsme představili řadu suchých pastelů s názvem  Melancholie, velké formáty studentů II.cyklu , akvarely a nechyběl ani kvaš. Kolekci doplňovaly výtvarné práce s textem a plakáty na fiktivní výstavu J.Zrzavého.

K výstavě byl zpracován také katalog, který souborně představoval projekt v celé jeho šíři.

Práce se zúčastnily  všechny věkové kategorie, které dokládají, že žáci s elánem zpracovávali různé výtvarné polohy.  Žáci přípravných ročníků reprodukovali nejznámější díla J. Zrzavého, starší žáci rozkládali portréty, malovali avantgardní zátiší, nebo jen dojmy z obrazů. Studenti II. cyklu využili symboliku díla J. Zrzavého a tím hlouběji pronikli do jeho díla.


Literární večery
20.9.2013 — bar Destiny

V pátek 20. 9. 2013 se uskutečnil další Literární večer v Třinci, s tematickým zaměřením "Třinec – Ostrava". Součástí tohoto večera bylo také vystoupení žáků dramatického oboru Základní umělecké školy v Třinci, kteří si připravili scénické čtení povídky Jana Balabána Gabriel. Snad až po strop zaplněný bar Destiny měl tak možnost zhlédnout zřejmě premiérový pokus o scénické čtení z tvorby Jana Balabána a za svůj předvedený herecký um sklidili naši žáci zasloužené ovace. Úspěšně se tak předvedli nejen před třineckým publikem, ale také před českou divadelní a literární špičkou, protože hosty večera byli nejen Radovan Lipus, významný český divadelní a televizní režisér, a Petr Hruška, oceňovaný básník a dramatik, ale také Renata Putzlacher, česko-polská spisovatelka a scénáristka, a Lenka Lagronová, významná česká dramatička. Žáci třinecké ZUŠ vystoupili v tomto složení: Soňa Mucinová, Radim Andrys, Jan Delong, Anna Kurzoková, Karolína Penčáková pod vedením Mgr. Terezy Strmiskové.


"Hrajeme si za školou"
18.6.2013 — park za budovou ZUŠ

Přehlídka umění žáků všech oborů ZUŠ v Třinci se uskutečnila v úterý 18.6.2013 pod tradičním názvem "Hrajeme si za školou". Žákům hudebního oboru patřilo hlavní pódium, vystřídali se zde sólisté, komorní sestavy a orchestry. Jako hosté vystoupila jazzová kapela J+S Band žáků ze spřátelené ZUŠ v Bratislavě. Taneční obor předvedl nádherné taneční číslo přímo na trávě! Literárně dramatický obor se prezentoval poutavými dramatickými scénkami. A konečně výtvarný obor měl připraven workshopy a také vystavené ukázky výtvarné tvorby žáků. Akce měla velký ohlas ze stran veřejnosti! Největší dík za pořádání a přípravu akce patří členům SRPŠ při ZUŠ Třinec a hlavní organizátorce - Mgr. Darině Szymeczkové!


Koncert našich žáků v Polsku
17.6.2013 — Jastrzebie Zdroj

Naše žákyně, zpěvačka Katarzyna Hupková ze třídy paní učitelky Radmily Lukešové, violloncelistka Julia Krzoková ze třídy pana učitele Petra Zmudy a zároveň také žákyně klavírní třídy paní učitelky Danuše Trávničkové a Jolanta Krzoková, kterou na koncert připravil pan ředitel Mgr. Jiří Zabystrzan vzorně reprezentovaly Českou republiku náš kraj i naší školu na mezinárodním koncertě v polském Jastrebie Zdroju.


Absolventské koncerty 1. stupně
5.6.2013 — ZUŠ Třinec

Ve dnech 5. a 6. června proběhly v koncertním sálu naší ZUŠ dva absolventské koncerty žáků 1. stupně. Úroveň obou koncertů byla velmi vysoká a absolventi si opravdu zasloužili po svých vystoupeních bouřlivý potlesk. Na závěr těchto hezkých koncertů všem absolventům  poblahopřál   k úspěšnému ukončení studia 1. stupně pan ředitel Mgr. Jiří Zabystrzan. Absolventi zároveň obdrželi upomínkové dárky hrazené z prostředků Sdružení rodičů a přátel školy.


Absolventský koncert žáků pobočky v Bystřici
29.5.2013 — koncertní sál Bystřice

Absolventům I.stupně patřil dne 29.května koncertní sál v Bystřici. Nádhernými výkony završili své studium I. stupně žáci hry na klavír, housle, varhany a kytaru. Absolventi byli po koncertu odměněni dárečky, financovanými bystřickým SRPŠ.


Taneční matiné
23.5.2013 — divadelní sál KD Trisia

ZUŠ v Třinec Vás srdečně zve na každoročně pořádané "Taneční matiné", které se koná ve čtvrtek 23. května 2013 od 16:00 hodin v divadelním sále KD Trisia v Třinci. Těšit se můžeme na vystoupení žákyň tanečního oboru pod pedagogickým vedením p. uč. Naďi Kisialové a sl. uč. Karolíny Walachové. Akce je spojena také s výstavou žáků výtvarného oboru.


Dvořákův Lipník
10.5.2013 — Lipník n.Bečvou

Velkého úspěchu dosáhli naši žáci Dorota Walková a Lukáš Supik na soutěži Dvořákův Lipník, určené pro klavírní dua. Získali zde krásné 2. místo a speciální ocenění poroty za provedení skladby A. Dvořáka. Žáky připravily p. uč. D. Trávníčková a Mgr. A. Böhm. Srdečně gratulujeme!


Koncert talentovaných žáků
25.4.2013 — foyer KD Trisia

Na "Koncertu talentovaných žáků" vystoupili ve foyer KD Trisia ti žáci ZUŠ Třinec, kteří se nedávno úspěšně zúčastnili okresních a krajských kol interpretačních soutěží (pod vedením pedagogů: J.Adamíková, D.Trávníčková, A. Kostková a M. Walachová). Pozvání přijali také žáci hudební školy z Jastrzębie-Zdrój v Polsku. Nadšené publikum vyslechlo hru na příčné i zobcové flétny, klarinety, sólový klavír, trumpetu apod. Koncert zorganizovala a mluveným slovem provázela p. uč. Alena Kostková.


Natáčení pořadu ČT
23.4.2013 — třída výtvarného oboru

23. dubna 2013 proběhlo v naší ZUŠ ve výtvarném oboru Beáty Martinkové natáčení pořadu Šikulové. Tento pořad pro děti, maminky a jiné šikuly připravuje Česká televize. Kdo tento pořad zná, ví, že Šikulové Jana a Ivo přijíždějí do vybraných škol a společně s dětmi vyrábějí tři krásné, praktické výrobky, které si diváci můžou pohodlně vyrobit v klidu doma třeba v obýváku. Náš výtvarný obor si připravil pampelišky z papíru (které nyní zdobí okna dramatického oboru), kuchyňskou podložku a papírové kytičky. Natáčení se zúčastnilo 17 dětí výtvarného oboru od 8 -13 let. Jeden z výrobků sama komentovala naše žákyně Johanka Szpyrcová! Děti byly nadšené, tým České televize neméně. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10120743066-sikulove/video/


Koncert absolventů II. stupně
11.4.2013 — foyer KD Trisia

Hned dva absolventské koncerty žáků II. stupně ZUŠ Třinec proběhly dne 11. dubna 2013 ve foyer třineckého KD Trisia. Nádhernými a často naprosto profesionálními výkony završili své studium na ZUŠ žáci ve hře na klavír, housle, flétnu, keyboard nebo violoncello. Po skončení koncertu byli absolventi odměněni ředitelem školy a zástupcem ředitele nahrávkou svého absolventského vystoupení, a to v podobě profesionálně zpracovaného CD.


Slavnostní koncert ke dni učitelů
27.3.2013 — foyer KD Trisia

Každoročně pořádaný Slavnostní koncert ke dni učitelů se letos uskutečnil ve středu 27. března 2013 ve foyer KD Trisia v Třinci. Účinkovali na něm pedagogové ZUŠ Třinec a hosté (převážně bývalí žáci ZUŠ). V programu zazněla klasická díla Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Gabriela Faurého, Vlastimila Lejska aj., ale i jazzové skladby Errola Garnera nebo Paquito de Rivery. Koncert byl publikem oceněn nadšeným potleskem. Jeho sestřih byl také vysílán na kabelové televizi IFK Třinec.


Hvězdy ze železáren
2.3.2013 — Třinec

V  časopisu Právo v příloze magazín vyšel krásný článek o našich třineckých mediálních hvězdách a také i o naší škole.

http://www.novinky.cz/zena/styl/295064-hvezdy-ze-zelezaren-kterym-se-tezko-dycha-ale-o-to-lepe-zpiva.html


Okresní kola soutěže ZUŠ
11.2.2013 — Frýdek-Místek

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - komorní hra dechové nástroje               

ZUŠ Frýdek-Místek 11. února 2013        

Kategorie I.d    

místo                    soutěžící                             vyučující             

1.-postup               Viola Ferfecká                  Alena Kostková               

                                Adéla Walachová                                           

                                Magdalena Heczková                                  

2.                            Anna Mencnerová         Martina Krhutová          

                                Kristína Kwaczková                                       

                                Alena Lorková                                 

                                Agnieszka Kiedroň                                        

Kategorie II.a   

1.-postup               Michaela Piskořová        Martina Krhutová          

                                Hana Hudziecová                                           

                                Sára Zabystrzanová                                      

Kategorie II.d   

1.-postup               Emilie Cichá                       Alena Kostková               

                                Eliška Sikorová                                

                                Lukáš Kraus                                      

                                Samuel Cichý                                   

2.                            Lucie Šimovcová              Martina Krhutová          

                                Michaela Piskořová                                      

                                Gabriela Kiszová                                            

                                Magdaléna Rucká                                          

Kategorie II.e   

1.-postup               Michal Šlaur                       Alena Kostková               

                                Tereza Tyrlíková                                             

                                Linda Kiszová                                   

Kategorie III.a  

1.-postup               Agáta Szturcová               Martina Krhutová          

                                Kateřina Szolna                                              

                                Kateřina Szturcová                                        

Kategorie III.d  

2.                            Michaela Šebestová      Martina Krhutová          

                                Lenka Švehlíková                                           

                                Kateřina Szolona                                            

Kategorie IV.d 

2.                             Ester Tomičková              Alena Kostková               

                                Maria Cichá                                      

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - komorní hra smyčcové nástroje             

ZUŠ Frýdek-Místek 12.února 2013         

Kategorie III./4

1.-postup               Gerson Mazur                  Jana Adamíková             

                                Julia Krzoková                                 

                                Aniela Krzoková                                             

Kategorie IV./1

1.                            Adam Tomoszek             Alena Kostková               

                                Barbora Jíchová                                              

 

 


Vánoční koncert
18.12.2012 — evang. kostel Třinec

Vánoční koncert Základní umělecké školy v Třinci se letos uskutečnil v úterý 18. prosince 2012 v třineckém evangelickém kostele. Tu pravou a nefalšovanou vánoční náladu navodily koledy a písně s vánoční tematikou v podání sólistů, komorních seskupení, souboru zobcových fléten a také smyčcového orchestru společně s pěveckým sborem žáků hudebních nauk. Velmi se líbilo také vystoupení žáků LDO v podobě stínového divadla. Koncert měl velmi početné publikum, kostel byl zaplněn opravdu do posledního místa!

http://www.youtube.com/watch?v=s-hZd9wb8qo

 

 


Adventní koncert v Bystřici
11.12.2012 — evang. kostel v Bystřici

Každoroční adventní koncert bystřické pobočky ZUŠ Třinec se letos uskutečnil v úterý 11. prosince 2012 v evangelickém kostele v Bystřici. Vyslechli jsme klasický zpěv, hru na 2 klavíry, dechové kvarteto, soubor zobc. fléten, vystoupení žáků hudební nauky i školního orchestru. Vedení školy a obce Bystřice při této příležitosti poděkovalo panu Janu Kaletovi za dlouholetou práci vedoucího pobočky!


Třinecký mikulášský jarmark
6.12.2012 — Třinec KD Trisia

Na Třineckém  Mikulášském jarmarku vystoupili žáci a studenti Základní umělecké školy Třinec. Ve čtvrtek 6. 12. 2012 se představily v pásmu vánočních koled studentky oddělení populárního zpěvu Andrea Szopová, Katka Kaukičová a Marie Gembalová ze třídy paní Mgr. Dariny Szymeczkové v zastoupení MgA. Eduardem Turoněm. Jejich moc hezké vystoupení a krásně zazpívané vánoční písně a koledy obohatily mikulášskou a předvánoční atmosféru před Kulturním domem Trisia.


Vernisáž výtvarného oboru Mgr. B. Martinkové
23.11.2012 — nemocnice Třinec-Sosna

Vernisáž výstavy výtvarného oboru Beáty Martinkové Odkazy Řeků proběhla v pátek 23.11.v 16,00hod ve spojovacích chodbách suterénu Nemocnice Třinec. K velké radosti přišlo na vernisáž opravdu velké množstí uměnímilovných dětí, rodičů,babiček, dědečků a přátel výtvarného oboru ZUŠ. Zahájení se ujala Terezka Srmisková z dramatického oboru ZUŠ a navodila naprosto skvělou atmosféru, vtáhla návštěvníky do děje Ikarova příběhu a osvětlila význam odkazů. O hudební část se zasloužily učitelky Markétka Walachová a Alenka Kostková, které vybraly krásné skladby pro tuto akci a připravily své svěřence. Na flétnu zahráli žáci hudebního oboru ZUŠ: Vítek Martinka a trio:Adélka Walachová, Violka Ferfecká a Magdaléna Heczková.
I když podzemí nemocnice v pošmourné odpoledne nečekalo tolik milých návštěvníků, myslím si, že vernisáž byla opravdu zdařilou akcí školy.


Interpretační seminář MgA. M. Bárty
8.11.2012 — koncertní sál ZUŠ

Pedagog Janáčkovy konzervatoře v Ostravě MgA. Michal Bárta vedl v koncertním sále ZUŠ seminář, který byl určen žákům klavírního oddělení naší školy. M. Bárta vedle své pedagogické činnosti koncertuje po celém světě (Rakousko, Německo, Švédsko, Jižní Korea apod.), působí také jako sólista Janáčkovy filharmonie v Ostravě.

V úvodu semináře převedl své interpretační umění - spolu s  Bc. Danielou Workovou zahráli 2 části Brazilských tanců D. Milhauda. Poté se již věnoval našim žákům, resp. analýze interpretace jejich klavírních skladeb. Náš host tak měl možnost dokázat své mistrovství i po stránce pedagogické, dokázal totiž poradit a pomoci všem žákům,  od nejmladších až po ty zkušenější a herně pokročilejší! Pro všechny přítomné žáky i jejich pedagogy byl tento interpretační seminář velkým přínosem!


Steel Cup
8.11.2012 — KD Trisia

Studenti oddělení populárního zpěvu  Radek Morcinek a Andrea Szopová předvedli své pěvecké umění na celostátní barmanské soutěži juniorů a profesionálů  v míchání koktejlů a fleiru "Steel Cup 2012". Jejich vystoupení zpestřilo tuto významnou soutěž a oba sklidili zasloužené uznání za předvedené pěvecké výkony.


Mozart opět v Olomouci
1.11.2012 — Olomouc

Skvělého úspěchu dosáhla na klavírní soutěži "Mozart opět v Olomouci" naše žákyně Julia Krzoková. V konkurenci mladých klavíristů z celé republiky získala Zlaté pásmo a speciální cenu "Za provedení skladby Antonína Dvořáka - Na táčkách". Kromě této skladby zahrála také Mozartovu Sonátu Op.570. Julii připravuje p. uč. D. Trávníčková.


Koncert Marie Šumníkové
11.10.2012 — koncertní sál ZUŠ Třinec

Mladá a talentovaná pianistka Marie Šumníková (14 let, narozena v Olomouci) má za sebou neuvěřitelně dlouhý seznam nejrůznějších úspěchů a ocenění ze soutěží, festivalů či přehlídek (za všechny jmenujme alespoň získání titulu "Absolutní vítěz" na Prague Junior Note v r. 2012). Hraje už od svých 4 let, pedagogicky ji nyní vede její maminka Jana Šumníková. Na svůj věk bravurně zvládá nesmírně obtížný repertoár zahrnující skladby Chopina, Liszta aj.

O svém pianistickém umění přesvědčila zaplněný koncertní sál ZUŠ Třinec a všechny přítomné si získala také svým přirozeným a uvolněným vystupováním a uváděním svého koncertu. Věříme, že její hra byla velkou inspirací a podnětem i pro naše žáky, kteří se koncertu zúčastnili!


"Pop pri Dunaji"
22.6.2012 — Bratislava

Jako jediná česká (!) vystoupila naše školní kapela Boutique (pod vedením Mgr. J. Zabystrzana) na mezinárodní přehlídce hudebních skupin a orchestrů "Pop pri Dunaji", pořádané slovenskou ZUŠ J.Kresánka v Bratislavě. Ve společnosti souborů ze Slovenska, Maďarska a Itálie se rozhodně neztratila a předvedla velmi podařené vystoupení, které slovenské publikum odměnilo srdečným potleskem.


"Hrajeme si za školou"
21.6.2012 — park za ZUŠ

Park za budovou ZUŠ Třinec byl místem pro hudební a taneční vystoupení, dramatické představení a výtvarný workshop! Vystoupili sólisté, větší i menší komorní sestavy žáků, školní kapela Boutique, talentovaná zpěvačka Terezka Mašková, hudební formace Čechomor revival, orchestr ZUŠ a další! Největší dík patří organizátorce celé akce - Mgr. Darině Szymeczkové!


Vystoupení žáků a absolventské představení LDO
20.6.2012 — ZUŠ Třinec

Ve středu 20. června  předvedli svá vystoupení před početným publikem žáci přípravného ročníku a absolventky literárně dramatického oboru. Vystoupení proběhla v divadelním sále LDO ZUŠ Třinec na Koperníkové ul. Jak vystoupení přípravných ročníků tak i absolventská představení Andreji Szopové a Terezy Huczalové byly na vysoké úrovni a sklidily zasloužené ovace jak u publika tak i  rodičů účinkujících žáků.


Absolventské koncerty žáků I. stupně
5.6.2012 — koncertní sál ZUŠ

Celé tři dny patřily v koncertním sále ZUŠ Třinec absolventům I. stupně. Studium I. stupně tak završili svým vystoupením žáci ve hře na klavír, housle, kytaru, zobcovou i příčnou flétnu, klarinet a také žákyně klasického i populárního zpěvu.


Vystoupení žáků v Jastrzębie-Zdrój
28.5.2012 — Jastrzębie-Zdrój

Naše partnerská škola v polském městě Jastrzębie-Zdrój pozvala naše žáky, aby zde předvedli výsledky své práce. Vystoupil zde soubor zobcových fléten pod vedením p. uč. A. Kostkové a smyčcový orchestr, který dirigoval Mgr. D. Kloda. Na vystoupení se dále podílely p. uč. J. Adamíková a korepetovala Mgr. A. Böhm. Pro všechny naše žáky byla možnost zahraničního vystoupení skvělou příležitostí!!!


Koncert dechových nástrojů
22.5.2012 — foyer KD Trisia

Krásným koncertem se prezentovalo dechové oddělení ZUŠ v Třinci. Ve foyer KD Trisia tak mohli vystoupit žáci studující hru na příčnou i zobcovou flétnu a klarinet, a to jak  sólově, tak i ve větších komorních seskupeních. Žáky na koncert připravili pedagogové: p. uč. Jan Kaleta, p. uč. Mgr. Martina Krhutová, p. uč. Markéta Walachová a konečně p. uč. Alena Kostková, která celý večer zorganizovala a také moderovala. Jako hosté vystoupili žáci Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.


Křest CD školní kapely
21.5.2012 — Vidle´s pub Třinec

Kapela Boutique úspěšně funguje coby „školní soubor“ v rámci ZUŠ v Třinci pod vedením Mgr. J. Zabystrzana už několik let. Za tu dobu se v ní prostřídalo mnoho skvělých instrumentalistů a zpěváků. Ovšem šťastnou shodou okolností se v tomto roce sešla naprosto výjimečná sestava: Denisa Roszková (zpěv), Anežka Stecová (kytara a zpěv), Filip Macura (klávesy), Standa Mitrenga (trumpeta), Lucka Troszoková (sax), Filip Krawiec (basová kytara) a Michal Wierzgoń (bicí). Repertoár tvoří covery oblíbených skupin a interpretů, více či méně upravené v pop-funkovém až jazzovém stylu. Kapela se úspěšně zúčastnila několika soutěží a má také za sebou mnoho koncertů doma i v zahraničí (mj. i jako předkapela Ewy Farné) .
Nově natočené CD s názvem „Nice Day“ pokřtila a s kapelou si zazpívala americká zpěvačka Joyce Hurley. Joyce pochází z amerického Chicaga. Po základním studiu klavíru na Detroit Art Center Music School, pokračovala v bakalářském studiu na University of South Carolina. Na téže univerzitě získala také magisterský titul ze skladby a hudební teorie. Další studia ji zavedla na University of Sydney do Austrálie a post-graduál dokončila opět u protinožců na Conservatory of New South Wales.
Její hudební kariéra začínala za piánem v takových hotelech jako Hilton, Radisson and Marriott, nebo Eugene's a Sage's. Hrála s mnoha různými seskupeními, stejně jako sólově prakticky po celé Evropě (Švédsko, Norsko, Dánsko, Francie, Itálie, Polsko, Německo, Švýcarsko, Řecko), ale například také v Singapuru, Hong Kongu, Austrálii a samozřejmě v USA.
K jejím nejzajímavějším projektům patřila např. spolupráce s Philem Collinsem v roce 1996 nebo několikaměsíční angažmá v legendárním Hotelu de Paris v Monte Carlu. Posledních pár let také pravidelně hrávala na neblaze proslulé lodi Costa Concordia.

Pro všechny členy kapely byla možnost natočit CD a zazpívat si se zpěvačkou světové úrovně úžasnou příležitostí a velkou zkušeností!!!


Taneční matiné a výstava výtvarného oboru
3.5.2012 — Třinec, KD Trisia a.s.

Ve čtvrtek 3. 5. 2012 proběhla v kulturním domě Trisia a.s. akce pod názvem "Taneční matiné". Zároveň proběhla výstava prací žáků výtvarného oboru Mgr. Beaty Martinkové a Mgr. Anny Šenkové. Taneční kreace předvedly žákyně tanečního oddělení pod vedením paní učitelky Nadi Kisialové.  Publikum zhlédlo i dvě oceněné taneční choreografie "O vodě", které zatančily žákyně 4. ročníku a "Kámen, kamínek" v podání žákyň 1. a 2. ročníku. Tato taneční vystoupení byla oceněna v krajském kole soutěže tanečních oborů Základních uměleckých škol návrhem na postup do celostátního kola. Na závěr proběhlo slavnostní předání absolutoria ředitelem školy MgA. Eduardem Turoněm absolventům jak tanečního tak výtvarného oboru. Velmi hezky akci provázely  slovem moderátorky Andrea Szopová a Tereza Huczalová.


Koncert duchovní hudby
29.4.2012 — konvikt sester Alžbětinek Jablunkov

V neděli 29. dubna si milovníci duchovní hudby měli příležitost opět přijít na své – v místním kostele se po druhé mši svaté konal koncert pod vedením p. uč. Petra Vondráčka. Na koncertě vystoupili žáci třinecké i ostravské ZUŠ, z třineckých žáků to byli Lukáš Supik a Marek Vondráček, kteří zasedli za tamější varhany.


Absolventský koncert II. stupně
19.4.2012 — foyer KD Trisia

Před zaplněným sálem foyer KD Trisia zakončili absolventi II. cyklu své studium na Základní umělecké škole v Třinci. Svým úspěšným vystoupením se tak s naší školou rozloučili tito absolventi: Lucie Šebestová (flétna) ze třídy Mgr. Martiny Krhutové, klavíristé Roman Bazgier a Veronika Kaláčová pod vedením p. uč. Milady Kadlubcové. P.uč. Petr Zmuda připravil violoncellistku Annu Szarzecovou, p. uč. Jana Adamíková houslistku Jolanu Sikora. Vystoupil také Filip Krawiec z klavírní třídy p. uč. Danuše Trávníčkové. Závěr nádherného koncertu patřil smyčcovému orchestru ZUŠ pod vedením Mgr. Daniela Klody. Všichni absolventi dostali v závěru koncertu profesionálně zpracované CD s nahrávkou svého vystoupení.


Výsledky krajských kol soutěží ZUŠ
2.4.2012 — Frýdek-Místek, Orlová

Sólový zpěv

Kategorie I.

1. místo – Denis Szalbot (vyuč. Radmila Lukešová)

Zvláštní ocenění poroty za interpretaci písně

Kategorie II.

2. místo – Diana Muránová (vyuč. Radmila Lukešová)

Kategorie III.

1. místo – Tereza Valariková (vyuč. Radmila Lukešová)

Kategorie VII.

3. místo – Katarzyna Hupka (vyuč. Radmila Lukešová)

Kategorie VIII.

3. místo – Martina Lancová (vyuč. Radmila Lukešová)

 

Žesťové nástroje - baskřídlovka

Kategorie V.

3. místo – Dariusz Konderla (vyuč. Jan Kaleta)

Zobcová flétna

Kategorie III.

3. místo – Magdalena Heczková (vyuč. Alena Kostková)

Kategorie IV.

3. místo – Tereza Tyrlíková (vyuč. Alena Kostková)

Kategorie VI.

3. místo – Lenka Švehlíková (vyuč. Mgr. Martina Krhutová)

Kategorie VII.

Ester Tomíčková– čestné uznání (vyuč. Alena Kostková)


Slavnostní koncert ke dni učitelů k 65. výročí založení školy
29.3.2012 — KD Trisia a.s.

Nádherným koncertem před zaplněným foyer KD Trisia oslavili učitelé ZUŠ Třinec svůj svátek! Své umění předvedli pedagogové Daniel Kloda ve hře na housle (se svou sestrou Ellen Klodovou), klavíristé Petr Vondráček a Daniela Worková a zpěvák Ariel Zmuda. Dále vystoupilo komorní trio ve složení: Marcela Vimrová (housle), Alena Kostková (viola) a Alicja Böhm (klavír). Pozvání přijali také hosté: klavíristé Michal Bárta, Veronika Kubíčková a Michal Zátopek. Svou "koncertní premiéru" si zde odbylo nové klavírní křídlo značky Yamaha, které bude nadále sloužit pedagogům a žákům bystřické pobočky ZUŠ.


Vánoční koncert
20.12.2011 — evangelický kostel Třinec

V úterý 20. prosince 2011 se v evangelickém kostele v Třinci uskutečnil Vánoční koncert ZUŠ. Ve vánočně laděném programu vystoupili jak sólisté (houslistka Jolana Sikorová, akordeonista Lukáš Supik, zpěvačky Ingrid Konderlová a Martina Lancová), tak větší komorní sestavy (violoncellový kvartet, soubor zobc. fléten "Píšťalička", žesťový kvartet). Závěr programu patřil sboru českých i polských hudebních nauk i školnímu orchestru ve spojení se sólisty (flétnistka Lucie Šebestová, kytarista Petr Heczko a klavíristé Dorota Válková a Lukáš Supik). Závěrečné číslo pak zpívala Eva Jendrulková. Do programu Vánočního koncertu se zapojily všechny obory ZUŠ a na přípravě se společně podíleli téměř všichni pedagogové! V nádherné předvánoční atmosféře byli všichni účinkující odměněni zaslouženým potleskem!!! 


Adventní koncert v Bystřici
14.12.2011 — Bystřice

Před posluchači zaplněném evangelickém kostele v Bystřici proběhl ve středu 14.12.2011 Adventní koncert žáků ZUŠ Třinec, pobočky v Bystřici. Vystoupení žáků bylo velmi zdařilé a milé a sklidilo zasloužený ohlas u publika. Největší úspěch mělo vystoupení spojeného orchestru žáků ZUŠ Třinec a ZUŠ Bystřice pod taktovkou MgA. Daniela Klody. Také vystoupení pěveckých sborů hudebních nauk a to jak českých tak  polských koled pod vedením paní učitelky Lenky Kaletové sklidilo zasloužený potlesk. Poděkování patří i  solovým pěveckým a instrumentálním vystoupením žáků, které obohatilo tuto zdařilou předvánoční akci naší školy. Celý koncert vkusně moderoval pan Mgr. Jiří Zabystrzan. Hlavním organizátorem koncertu byl vedoucí pobočky pan Jan Kaleta

 


Zlatá loutna / Golden Lute 2011 - Finále
12.11.2011 — KD Trisia

foto z finále

a galakoncertu 

 

Výsledková listina finále

I. kategorie (10-14 let):
1. místo-Robert Weber (Cieszyn,Polsko)video http://www.youtube.com/watch?v=O5ZQYHEidMc&feature=youtu.be
2. místo - Veronika Mertová (Letohrad)
3. místo - Nikol Samková (Ostrava)

II.kategorie (15-19 let)
1. místo - Barbora Mochowá (Trutnov) video    http://www.youtube.com/watch?v=K0Owc5UBpx8&feature=youtu.be
2. místo - Eliška Mrázová (Ostrava)
3. místo - Noemi Bocek (Třinec)

cena poroty - Sabina Helikarová (Staré Křečany)
cena diváků - Robert Weber (Cieszyn, Polsko)

Blahopřejeme!!!


Zlatá loutna / Golden Lute 2011 - Semifinále
10.11.2011 — Třinec

Casting 10. listopadu 2011
v malém sále Kulturního domu Trisia a.s.
I. kategorie - prezence  v  9.00 zahájení v 10.00 hod.
II. kategorie - prezence v 13.00 zahájení v 14.00 hod.
 
The 2nd round (casting) 10th of November 2011
at small hall of Cultural house "Trisia" in Třinec (Czech republic)
1st cathegory - attendace starts at 9:00 AM, the competition starts at 10:00 AM
2nd cathegory - attendace starts at 1:00 PM, the competition starts at 2:00 PM

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA  2. kolo - casting 

Do finálového kola soutěže 12. 11. 2011 postoupili: 

 I. kategorie – 10 až 14 let

Helikarová Sabina – Staré Křečany

Koryčánková Sára - Olomouc

Macáš Miroslav - Vítkov

Mertová Veronika - Letohrad

Samková Nikol - Ostrava

Vrbová Karolína - Havířov

Weber Robert – Cieszyn, Polsko

II. kategorie – 15 až 19 let

Bocek Noemi - Třinec

Brymová Ilona – Velká Bíteš

Kaukičová Kateřina - Třinec

Mochowá Barbora- Trutnov

Mrázová Eliška - Ostrava

Škutová Izabela – Český Těšín

Zbránek Zdeněk – Divoky-Zdounky

 Ceny poroty na semifinále bez postupu:

I. kategorie

Tereza Valariková

Koulák Kidd

II. kategorie

Hauerová Andrea

Przywarová Katarína


Zlatá loutna / Golden Lute 2011 - Casting
31.10.2011 — Třinec

Zlatá loutna 2011 – seznam postupujících do 2.kola (castingu)

- I. kategorie (10-14 let)

 

 1. Cienciała Marta (Hażlach, Polsko)
 2. Czarnecki Filip (Ustroń, Polsko)
 3. Glatzová Marie (Horní Suchá)
 4. Helikarová Sabina (Staré Křečany)
 5. Honzáková Ivana (Hnojník)
 6. Kluz Katarzyna(Mosty u Jablunkova)
 7. Kortišová Karin (Olomouc)
 8. Koryčánková Sára (Olomouc)
 9. Koulák Kidd (Palkovice)
 10. Kynclová Veronika (Svitavy)
 11. Lhotská Dominika (Šternberk)
 12. Lotková Simona (Třinec)
 13. Macáš Miroslav (Vítkov)
 14. Marjenková Alena (Olomouc)
 15. Matlášek René (Ostrava)
 16. Mertová Veronika (Letohrad)
 17. Milotová Linda (Polovice)
 18. Rošková Sabina (Broumov)
 19. Samková Nikol (Ostrava)
 20. Sedláčková Anna (Olomouc)
 21. Sitek Mateusz (Hażlach, Polsko)
 22. Sokolová Katia (Třinec)
 23. Sopčáková Lucie (Žamberk)
 24. Ševčíková Kristýna (Svitavy)
 25. Ulmanová Sabina (Šternberk)
 26. Valariková Tereza (Třinec)
 27. Vorbová Tereza (Svitavy)
 28. Vrbová Karolína (Havířov)
 29. Weber Ribert (Cieszyn, Polsko)
 30. Zwrtková Markéta (Třinec)

 

Zlatá loutna 2011 – seznam postupujících do 2.kola (castingu)

II. kategorie (15-19 let)

 1. Alčerová Marie (Krnov)
 2. Bocková Noemi (Třinec)
 3. Bocková Veronika (Český Těšín)
 4. Brymová Ilona (Velká Bíteš)
 5. Farnik Havalind (Praha)
 6. Feketeová Zuzana (Kĺačno, Slovensko)
 7. Gazdová Nikol (Míškovice u Holešova)
 8. Grohmanová Michaela (Šternberk)
 9. Hauerová Andrea (Praha)
 10. Jendrulková Eva (Třinec)
 11. Kasparová Sabina (Chuchelná)
 12. Kaukičová Kateřina  (Třinec)
 13. Kudrnáč Jakub (Český Těšín)
 14. Kuželková Tereza (Most)
 15. Mochowá Barbora (Trutnov)
 16. Morcinek Radek (Nýdek)
 17. Mrázová Eliška (Ostrava)
 18. Novotná Tereza (Vtelno-Most)
 19. Przywarová Katarína (Třinec)
 20. Richter Tino (Olomouc)
 21. Schrottová Veronika (Křelov)
 22. Skopalík Václav (Havířov)
 23. Szopová Andrea (Třinec)
 24. Šimůnková Lucie (Šlapanice)
 25. Škutová Izabela (Český Těšín)
 26. Šubová Markéta (Drahouše)
 27. Vrublová Veronika (Havířov)
 28. Weissová Vendula (Havířov)
 29. Zbránek Zdeněk (Divoky-Zdounky)
 30. Žampová Josefína (Slavonice)


Slavnostní otevření koncertního sálu ZUŠ
25.10.2011 — koncertní sál

Skvělými výkony žáků, absolventů a pedagogů školy byl slavnostně otevřen nově rekonstruovaný koncertní sál. Původně taneční třída byla během asi 3 měsíců přestavěna na  nádherný a reprezentativní koncertní sál. Vystoupili tito účinkující:  žákyně Adéla Walachová a Anna Karasová, houslistka Ellen Klodová, klavíristé Michal Zátopek a Veronika Kubičková, saxofonista Zbyšek Kaleta, zpěvačky Markéta Konvičková a Renata Drössler Worek s doprovodnou kapelou ve složení: Jiří Zabystrzan (klavír). Eugen Erlebach (kontrabas) a Veronika Lukešová (bicí).


Werk Anděl
18.10.2011 — KD Trisia

Žákyně naší školy Noemi Bocek (ze třídy p. uč. Dětského) získala na letošním ročníku pěvecké soutěže Werkanděl 2011 skvělé 1. místo!!! Do soutěže se přihlásilo přibližně 90 soutěžících z regionu Těšínské Slezsko. Úspěchem naší školy byla finálová účast Renaty Bockové, Evy Jendrulkové, Kateřiny Kaukičové, Kataríny Przywarové, Radka Mocinka, Andrey Szopové, Pavlíny Kostkové, Kateřiny Sokolové a Terezy Valárikové.


Akce výtvarného oboru
1.10.2011 — (různé)

1. pololetí školního roku 2011/2012 se ve výtvarném oboru (pod vedením Mgr. Beaty Martinkové) neslo ve znamení nejrůznějších neobvyklých činností! Podzimní sktřítci byl název akční tvorby v přírodě, děti se měly stylizovat do role podzimního skřítka, měly o něm přemýšlet a pak ho vytvořit. (pomocí přírodnin, které plošně skládaly na cestičku apod.) Vánoční cukroví - akce pro žáky 1.- 4. r. Žáci měli za úkol v poslední hodině v roce udělat nejhezčí cukroví pro maminku a vznikaly zde originální cukrářské pamlsky! Čerti - vypalování sošek čertů v keramické peci. Klíč k tajnostem- práce v keramické hlíně, žáci 5.-7. r., akce byla inspirována starými klíči, které mají otevírat dveře většinou tajemné, dosud neotevřené. No a za ně si každý sám uložil kupu svého tajemství, osobní přání a touhy...


Účast naší školy na národní přehlídce výtvarných oborů
30.9.2011 — Šternberk

30.9.2011 proběhla ve Šternberku 11. Národní přehlídka všech výtvarných oborů ZUŠ z ČR s názvem OČI DOKOŘÁN. Do republikové přehlídky se žáci výtvarného oboru ZUŠ Třinec pod pedagogickým vedením Mgr. Beaty Martinkové probojovali přes krajské kolo, které proběhlo v květnu 2011 a dostali cenu s postupem.

Do přehlídky byl přihlášen projekt ODKAZY ŘEKŮ, na kterém Mgr. B. Martinková se svými žáky pracovala 2 roky  a následně asi půl roku zpracovávala do projektů a výtvarných řad.

Za projekt ODKAZY ŘEKŮ nám byla udělena na celorepublikové úrovni cena poroty, což je ocenění největší a nejvyšší. Tuto cenu dostalo asi jen 20 projektů z celé republiky.

Projekt ODKAZY ŘEKŮ byl vybrán za celý Moravskoslezský kraj jako reprezentativní.

Výstavu prací 11. Národní přehlídky OČI DOKOŘÁN můžete shlédnout do září 2012 v bývalém cisterciáckém klášteře ve Šternberku.


Absolventské představení LDO
22.6.2011 — divadelní sál

Ve středu 22.6. se v prostorách nového divadelního sálu uskutečnil koncert absolventů literárně-dramatického oboru. V letošním roce jsme měli tři absolventky: Janu Kyvalskou a Markétu Masárovou na prvním stupni a vytrvalou Markétu Karpeckou na stupni druhém. Program koncertu byl velmi pestrý a nabitý- absolventky předvedly výsledky své soustavné práce v několika sólových vystoupení, diváci mohli shlédnout monology z divadelních her Gogola a Moliéra, zdramatizovanou prózu o Anně Frankové i přednes poezie F. G. Lorcy... Dále byly na koncertě prezentovány kromě absolventských individuálních výstupů i výstupy z přednesu některých žáků druhého stupně. Tato sólová vystoupení byla proložena žánrově různorodými inscenacemi, které v jednotlivých ročnícíh LDO letos vznikly - diváci viděli dobrodružný příběh o dvou vílách podle Markéty Pilátové, sci-fi představení podle Raye Bradburyho, hravého Tracyho tygra Williama Saroyana a také poetické rodinné drama Portrét dívky ze skla podle Tennesseeho Williamse. I přes neuvěřitelné vedro, které v sále v průběhu koncertu panovalo a časovou náročnost programu, vydrželi diváci v hojném počtu až do konce koncertu a z uměleckých výstupů žáků LDO si odnášeli spoustu různorodých dojmů .
 


"Hrajeme si za školou"
16.6.2011 — před KD Trisia

Prostranství před KD Trisia patřilo dne 16.6. žákům, bývalým žákům a učitelům ZUŠ Třinec! Vystoupily zpěvačky pop. zpěvu, soubory zobcových fléten, smyčcový orchestr, skupinka žákyň tanečního oboru, folklórní soubor Čučoriedky, klavíristka Jolanta Krzok, saxofonistka Lucie Troszoková a hudební skupina Boutique. Pozvání přijal i velký dechový orchestr žáků hudební školy z Jastrębia-Zdroju (Polsko). Celé odpoledne uzavřela svým vystoupením bývalá žákyně naší školy, úspěšná zpěvačka Markéta Konvičková s kapelou. Akce proběhla pod záštitou Ph.Dr. Milady Hejmejové u příležitosti 80. výročí povýšení Třince na město.


Kapela Boutique na festivalu Třinecké kilowatty
11.6.2011 — Třinec

http://www.youtube.com/watch?v=WvZVlcbAdbo

Školní kapela Boutique (pod vedením J. Zabystrzana) má za sebou další úspěšný koncert. Jako jediná třinecká dostala možnost vystoupit na hudebním festivalu Třinecké kilowatty a v konkurenci ostatních mnohem zkušenějších hudebníků se rozhodně neztratila! Kapela zahrála v sestavě: Denisa Roszková (zpěv), Anežka Stecová (zpěv, kytara), Lucie Troszoková (sax), Stanislav Mitrenga (trumpeta), Filip Macura (klávesy), Filip Krawiec (bas. kytara), Michal Wierzgoň (bicí). Vrcholem festivalu bylo vystoupení známého hudebníka a zpěváka Michala Hrůzy, s nímž si skvěle zazpívala naše Darina Szymeczková!


Absolventské koncerty I. stupně
31.5.2011 — koncertní sál ZUŠ

Ve dnech 31. 5. a 2.6. proběhly absolventské koncerty žáků I.stupně. Úspěšným vystoupením tak žáci uzavřeli svou první etapu studia.


Taneční matiné a výstava výtvarného oboru
19.5.2011 — KD Trisia a.s. Třinec

Ve čtvrtek 19. 5. 2011 proběhla v kulturním domě Trisia a.s. akce pod názvem "Taneční matiné". Taneční kreace předvedly žákyně tanečního oddělení pod vedením paní učitelky Nadi Kisialové. Zároveň proběhla výstava prací žáků výtvarného oboru. Akce se konala u příležitosti 80. výročí města Třince. Jako host vystoupila naše bývalá žákyně, dnes studentka klasického tance Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, Karolína Walachová se svými dvěma spolužačkami. Celé vystoupení skvěle moderovali žáci dramatického oboru Filip Sedlák a Andrea Szopová.


Koncert dechového oddělení
5.5.2011 — foyer KD Trisia Třinec

Ve čtvrtek 5. května 2011 patřilo foyer KD Trisia v Třinci žákům dechového oddělení ZUŠ. Vyslechli jsme hru na zobcovou i příčnou flétnu, zazněl saxofon. Spoluúčinkovali také žáci smyčcového oddělení. Dík za skvělý koncert patří pedagogům, kteří své žáky na tento koncert připravili (J. Adamíková, J. Kaleta, A. Kostková, Mgr. M. Krhutová, Mgr. K. Przyhoda a M. Walachová) a p. uč. A. Kostkové za celkovou organizaci koncertu.


Žáci pro žáky aneb 4. polštářkové setkání nejen s hudbou
20.4.2011 — koncertní sál ZUŠ Třinec

Srdečně zveme na letos již PÁTÝ koncert, na kterém vystoupí žáci všech oborů ZUŠ. Posluchači tak uslyší hru na nejrůznější hudební nástroje. V rámci koncertu proběhne také výstava výtvarného oboru. "Polštářkové setkání" začne v 16:30 hod. v koncertním sále ZUŠ (bývalý taneční sál), vstupné bude dobrovolné. Nejmladší posluchače prosíme, ať si vezmou k sezení vlastní polštářek!!!


Výsledky krajských soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT
20.4.2011 — Třinec

 

hra na klavír  21. a 22. března 2011, ZUŠ Karviná
       
kategorie místo soutěžící vyučující
V. čestné uznání Julia Krzoková Trávníčková Danuše
IX. 2.  Filip Macura Trávníčková Danuše
X. 3. Magdaléna Hlawiczková Ciencialová Jana
       
hra na akordeon  24. a 25. března 2011, ZUŠ Klimkovice
       
kategorie místo soutěžící vyučující
V. 2. Supík Lukáš Kaletová Lenka
       
hra na smyčcové nástroje  5. - 8. dubna 2011, ZUŠ Ostrava
       
hra na housle
kategorie místo soutěžící vyučující
III. 3. Gerson Mazur Jana Adamíková
VII. 2. Jana Przywarová Jana Adamíková
VIII. 2. Jakub Kroczek Daniel Kloda
       
hra na violoncello
kategorie místo soutěžící vyučující
VIII. 1. Roman Klus Petr Zmuda
IX. čestné uznání Anna Szarzecová Petr Zmuda
       
hra na kytaru  24. února 2011, ZUŠ Frýdek-Místek
       
kategorie místo soutěžící vyučující
IV. 2. Petr Heczko Petr Heczko
VIII. čestné uznání Dominika Csepcsarová Petr Heczko
III.1 1. Dominika Csepcsarová Petr Heczko
    Petr Heczko  

 


Koncert absolventů II. stupně
5.4.2011 — Třinec, KD Trisia a.s.

V úterý 5. dubna 2011 se ve foyer KD Trisia a.s. v Třinci konal koncert absolventů II. stupně Základní umělecké školy v Třinci. Skvělými hudebními výkony uzavřeli své studium tito absolventi: Denisa Ciencialová (ze třídy p. uč. J. Adamíkové), Marie Nieborasová (ze třídy p. uč. M. Kadlubcové), Ewa Pustowková (ze třídy p. uč. E. Pustowkové), Dominika Csepcsarová (ze třídy Mgr. P. Heczka, PhD.), Markéta Žurková (ze třídy p. uč. V. Žurkové), Aneta Polášková (ze třídy p. uč. A. Kostkové), Magdalena Hlawiczková (ze třídy p. uč. J. Ciencialové) a Jolanta Krzoková (ze třídy p. uč. D. Trávníčkové a Mgr. J. Zabystzana). Na koncertu vystoupila také Jana Przywarová, která letos úspěšně složila přijímací zkoušky na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Výborným herním výkonům aplaudovalo nadšené publikum!


Naše žákyně v soutěži Česko zpívá
1.4.2011 — Trutnov

Noemi Bocková, žákyně 2. ročníku oboru pop. zpěv ze třídy Stanislava Dětského se zúčastnila Mezinárodní soutěže populární písně "Česko zpívá " v Trutnově dne 1. a 2. dubna 2011 V kategorii 15 - 26 let se umístila na vynikajícím 3. místě! Do semifinále této soutěže postoupily i Veronika Kawuloková a Pavlína Kostková, které se ve stejné kategorii 15 - 26 let umístily na 12. a 14. místě. Přihlášeno bylo celkem 160 soutěžících. Srdečně blahopřejeme!!!


Slavnostní koncert ke dni učitelů
30.3.2011 — Třinec, KD Trisia a.s.

Dne 30. března 2011 proběhl slavnostní koncert ke dni učitelů na kterém vystoupili pedagogové Základní umělecké školy v Třinci a jejich hosté. Mohli jsme si vyslechnout různé sólové nástroje jako např. trubku, klavír, housle, smyčcový kvartet a také  zpěváky ve skladbách jak klasického tak i muzikálového zaměření. Skvělé umělecké výkony našich pedagogů a pozvaných hostů ocenilo publikum bouřlivým potleskem.


Nové CD Markéty Konvičkové
22.3.2011 — Třinec

Třinecká zpěvačka Markéta Konvičková, naše bývalá žákyně, v současné době připravuje své nové cédéčko. Jejímu manažerovi Petru Šiškovi se podařilo získal pro spolupráci amerického kytaristu a producenta Steva Walshe, který je známý svým spojením s hudebnicí Norah Jones. V těchto dnech se Markéta připravuje na natáčení ve školním nahrávacím studiu, kde společně s Jiřím Zabystrzanem nahrávají první demoverze nového CD. Věříme, že se nové cédéčko Markéty Konvičkové bude líbit!


Megakoncert Ewy Farne
11.3.2011 — Třinec hala Stars

Před více než tisícovkou posluchačů zazpívala třinecká zpěvačka Ewa Farna (také bývalá žákyně naší školy). Jako předkapela zahrála školní kapela Boutique (pod vedením Mgr. J. Zabystrzana) v sestavě: Denisa Roszková - zpěv, Andrea Szopová - zpěv (jako host), Anežka Stecová - kytara a zpěv, Lucie Troszoková - alt saxofon, Standa Mitrenga - trumpeta, Filip Macura - klávesy, Filip Krawiec - basová kytara a Michal Wierzgoń - bicí.  Pro naše žáky bylo vystoupení před tak velkým publikem skvělým zážitkem a velkou zkušeností!


Školní ples
18.2.2011 — Třinec - Zobawa

V pátek 18. 2. 2011 od 19.00 hodin pořádala naše škola spolu se Sdružením rodičů a přátel školy tradiční ples v prostorách restaurace Zobawa. K tanci hrála skupina „LOTOS“. Na plese zároveň vystoupila  vítězka mezinárodní pěvecké soutěže Zlatá loutna a semifinalistka soutěže Česko Slovensko má talent Tereza Anna Mašková a také Kateřina Kaukičová, obě jsou žákyněmi oboru populární zpěv (Mgr. Dariny Szymeczkové). Předtančení na zahájení plesu patřilo žákyním tanečního oboru pod vedením  Naďi Kisialové. Díky bohaté tombole, skvělé zábavě a příjemné společnosti všech příchozích můžeme letošní ples hodnotit jako velmi zdařilý!


Koncert populárního zpěvu
27.1.2011 — Vidle´s pub Třinec

Zpěvákům a zpěvačkám ze třídy Mgr. Dariny Szymeczkové patřil dne 27. ledna 2011 Vidle´s Pub v Třinci. Spoluúčinkovaly kapely 4ever a Boutique (pod vedením Mgr. Jiřího Zabystrzana), dále kapela New Instruction a také smyčcovým kvintet (ze třídy Mgr. Krystyny Przyhody) a klavíristka Lucie Haltofová (ze třídy MgA. Eduarda Turoně). Zazpívala si také Markéta Konvičková! Ukázka z vystoupení kapely Boutique - At Last:
 

http://www.youtube.com/watch?v=a95abwMbUGk
 


Vánoční koncert s mezinárodní účastí
14.12.2010 — Třinec

Před zaplněným sálem kina Kosmos proběhl 14. 12. 2010 vánoční koncert Základní umělecké školy Třinec. Na koncertě vystoupili kromě žáků ZUŠ Třinec i žáci hudební školy města Jastrzebie z Polské republiky . Naši školu reprezentovaly všechny obory – vystoupily žákyně tanečního a dramatického oboru, žáci výtvarného oboru připravili pro návštěvníky koncertu upomínkové dárečky z keramiky s vánoční tématikou a konečně hudebníci předvedli své umění jak v sólových, tak ve sborových vystoupeních a sklidili zasloužený úspěch a uznání  publika. Vystoupení hostů z Polska  a  hlavně jejich interpretace polských koled sklidila obdiv všech posluchačů. Ředitelství  Základní umělecké školy děkuje všem účinkujícím žákům a jejich pedagogům za vzornou reprezentaci naší školy.


Markéta Konvičková - Český slavík Mattoni 2010, objev roku
27.11.2010 — Praha

"Je to úžasný pocit sedět vedle Gotta a Bílé, kteří jsou pro mne velkými vzory tím, že přesto, že jsou mnohonásobnými Českými slavíky, zůstali sví a nejsou namyšlení. Také jsem byla ráda ve společnosti Xindla X, jehož písničky si doma zpívám. Moc se mi líbí jeho texty," řekla krátce po předání ocenění ČTK Konvičková.


Benefiční koncert
26.11.2010 — Třinec

V pátek 26. listopadu 2010 se v evangelickém kostele v Třinci konal 12. benefiční koncert Nemocnice Třinec. Ten byl letos poněkud netradiční. Narozdíl od minulých let nepřijela tentokrát žádná z hvězd naší hudební scény, ale program byl složen z žáků, absolventů a učitelů ZUŠ v Třinci. Publikum, složené převážně z řad zaměstnanců třinecké nemocnice, vyslechlo kombinaci klasiky, popu, jazzu i vánočně laděného swingu. Účinkovaly flétnistky Mgr. M. Krhutové a kytaristé Mgr. P. Heczka, Ph.D. Největší část programu ale patřila orchestru ZUŠ Třinec pod vedením Mgr. K. Przyhoda, a to hned v úvodu koncetu. V druhé půli pak publikum vyslechlo naprosto unikátní propojení klasického smyčcového orchestru společně s popovou kapelou (vedenou Mgr. J. Zabystrzanem) a sólovými zpěvačkami (ty připravila Mgr. D. Szymeczková). Ohlasy z řad publika pak byly velmi příznivé!

Ukázka: školní orchestr a Romana Švíková - Venus  http://www.youtube.com/watch?v=P0GpE4FzLyQ


Tereza Anna Mašková - Československo má talent 7. semifinále
21.11.2010 — Brno

Tereza Anna Mašková byla historicky první soutěžící, která se objevila na obrazovce  v soutěži Česko Slovensko má Talent a přesvědčila porotu v čele s Luckou Bílou o svém nesporném talentu. V pouhých čtrnácti létech dokáže zpívat velice přesvědčivě s čistou intonací a krásným zabarvením hlasu. Tereza pochází z Třince stejně jako Ewa Farná nebo Markéta Konvičková. Že by toto město mělo jedinečnou atmosféru na růst pěveckých talentů? Držíme Terezce palce na další umělecké dráze.


Nahlížení 2010
21.10.2010 — Bechyně

V podzimním čase předposledního říjnového víkendu se naši žáci II. stupně dramatického oboru Ondřej Blecha, Kateřina Dworoková, Markéta Karpecká, Filip Sedlák a Tereza Sikorová zúčastnili celostátní přehlídky středoškolské dramatiky a mladého divadla NAHLÍŽENÍ 2010 v Bechyni, na kterou byli vybráni s inscenací „Výjev ze života antilop“. Nahlížení je koncipováno nejen jako výběrová divadelní přehlídka, jeho hlavní myšlenkou je „nahlédnout pod poličku“ divadelní tvorbě jako takové. Inscenace „Výjev ze života antilop“ byla na Nahlížení velmi vřele přijata a pozitivně oceněna jak ze strany členů divadelních souborů, které se přehlídky účastnily, tak i ze strany lektorů, kteří nám v diskusi poskytli cenné rady a doporučení, jak s tímto divadelním tvarem dále pracovat. Od organizátorů Nahlížení jsme také dostali pozvání k účasti na přehlídce dětského a mladého divadla v Divadle Minor v Praze. Představení „ Výjev ze života antilop“ se žáky nastudovala Mgr. Tereza Vyvijalová.


Otevření nové pobočky ZUŠ Třinec
13.9.2010 — Třinec

Dne 13.9.2010 se nově otevírá pobočka ZUŠ Třinec na ul. Koperníkové 696 v nově zrekonstruovaných prostorách třetího pavilonu v areálu 5. ZŠ. Tato pobočka je zřízena pro žáky nehudebních oborů a to výtvarného, tanečního a dramatického. Slavnostní otevření pobočky proběhne 13. 9. 2010 v 10 hodin za účasti vedení města Třince, zástupců Moravskoslezského kraje,vedení školy, stavebních firem a odborníků podílejících se na rekonstrukci školy. Vystoupí zde žáci hudebního, tanečního a dramatického oboru. Žáci výtvarného oboru vystaví své nejlepší práce. Zahájení výuky pro žáky na nové pobočce bude v 14 hodin v učebnách jednotlivých oborů.


"Hrajeme si za školou"
16.6.2010 — park za budovou ZUŠ Třinec

V parku za budovou ZUŠ Třinec proběhla neobvyklá akce "Hrajeme si za školou". Svým uměním se představili žáci všech oborů ZUŠ. Zazněla zde hudební čísla, hrálo se literárně-dramatické představení, vystoupila děvčata z tanečního oboru a výsledky své práce prezentovali také žáci oboru výtvarného. Závěr programu patřil našim úspěšným bývalým žákům školy - Markétě Konvičkové,finalistce pěvecké soutěže "Československo hledá Superstar", a také úspěšné populární hudební skupině Charlie Straight, která v poslední době získala několik prestižních ocenění. Akce "Hrajeme si za školou" byla velmi úspěšná a měla velmi příznivé ohlasy i z řad veřejnosti.


Koncert dechového oddělení a absolventský koncert II. stupně
13.5.2010 — foyer KD Trisia v Třinci

Před zaplněným foyer KD v Třinci proběhl koncert, na němž vystoupili žáci dechového oddělení ze třídy p. uč. Kostkové, p.uč. Krhutové a p. uč. Walachové. Se studiem na naší ZUŠ se svým úspěšným vystoupením rozloučili absolventi II.stupně: Zuzana Karpecká ze třídy p. uč. Pzyhoda, Pavla Lancová p. uč. Lukešové a Adriana Šoltésová ze třídy p. uč. Žurkové. Vystoupila také Liliana Tomeczková, která pod vedením p. uč. Žurkové úspěšně splnila talentové zkoušky ke studiu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.


Anděl 2009: Vítězové Charlie Straight, Ewa Farna
18.4.2010 — Praha

Třinecká skupina Charlie Straight získala tři sošky! V pražské Incheba Aréně včera proběhlo vyhlášení hudebních cen Anděl 2009, které moderovala Tereza Pergnerová. Fenomenální úspěch jednoho města! Letošní vyhlašování andělských cen bylo v znamení severní Moravy, resp. města Třinec. Kapela z Třince Charlie Straight získala tři hudební ocenění, mimo jiné za album, skladbu a videoklip roku. Nejlepší zpěvačkou byla vyhlášena Ewa Farna. Členové kapely i Ewa Farná jsou naši bývalí žáci.


Talent roku
11.6.2009 — Třinec

V Loutkovém sále KD Trisia byly oceňovány největší „talenty“ v řadách třinecké mládeže. Mezi oceněnými byl i náš žák Michal Samek (houslista ze třídy p. uč. A. Kostkové). Slavnostní akci doprovázela kapela „Boutique“ žáků naší školy pod vedením Mgr. J. Zabystrzana.


Třinecké dny umění
5.6.2009 — Třinec

Nemocnice Třinec - Sosna pořádá každoročně slavnostní vernisáž nových artefaktů, instalovaných v prostorách přilehlého parku. Letos tuto akci zpestřilo vystoupení zpěvaček ze třídy populárního zpěvu Mgr. D. Szymeczkové.


Absolventské představení LDO „Život je sen“
2.6.2009 — Třinec

BcA. M. Kovaříková se svými žáky připravila literárně dramatické představení „Život je sen“, které s velkým úspěchem předvedla ve společenském sále KD Trisia, a. s.


Absolventské koncerty I. stupně
2.6.2009 - 4.6.2009 — Třinec

V koncertním sálku ZUŠ Třinec zakončili naši žáci studium I. stupně.


Absolventský koncert a akademie žáků pobočky v Bystřici
28.5.2009 — Bystřice

Zaplněný sál kina v Bystřici aplaudoval výkonům žáků a absolventů naší pobočky.


Taneční matiné a výstava výtvarného oboru s mezinárodní účastí
20.5.2009 — Třinec

KD Trisia byl dějištěm tanečního matiné a výstavy výtvarného oboru ZUŠ. Svá taneční vystoupení předvedli žáci p. uč. N. Kisialové a hostující žáci bratislavské ZUŠ J.Kresánka. Součástí byla také výstava prací žáků výtvarného oboru, kterou připravily Mgr. A. Šenková a Mgr. B. Martinková.


„Vo víre tanca“
6.5.2009 — Bratislava

Naši žáci tanečního oboru pod vedením p. uč. N. Kisialové se jako hosté představili v Bratislavě spolu s žáky tanečního oboru ZUŠ Bratislava. S velkým úspěchem předvedli svá taneční čísla „Maličkosti“ a „Vlaštovko leť“.


Absolventský koncert žáků II. stupně
8.4.2009 — Třinec

Svým úspěšným vystoupením v KD Trisia v Třinci absolvovali žáci II. stupně hudebního oboru. Úroveň výkonů byla velmi vysoká, často až profesionální! Po ukončení koncertu jim byly předány nahrávky jejich absolventského koncertu na CD.


Koncert pedagogů
25.3.2009 — Třinec

Zaplněné foyer Kulturního domu Trisia v Třinci aplaudovalo účinkujícím tohoto koncertu – učitelům naší školy. Zazněla zde hudba klasická i modernější a jazzová.


Křest koncertního klavíru BOHEMIA
18.3.2009 — Třinec

V sále tanečního oboru ZUŠ Třinec proběhl slavnostní křest nově pořízeného koncertního klavíru značky Bohemia. Na programu se podíleli součastní i bývalí žáci naší ZUŠ (kteří dnes spolupracují s předními hudebníky domácí i zahraniční scény – např. s K. Gottem, A. Boccelim aj.) Slavnostnímu koncertu tleskalo jak nadšené publikum, tak i zástupci vedení města Třince.


Koncert v Břevnovském klášteře
21.2.2009 — Praha

Koncertu se s úspěchem zúčastnil také náš žák Michal Worek, jehož připravuje p. uč. J. Ciencialová.


Reprezentační ples ZUŠ
7.2.2009 — Třinec

Ve spolupráci se SRPŠ jsme uspořádali pro rodiče a zaměstnance školy reprezentační ples ZUŠ v Dělnickém domě v Třinci.


Vánoční koncert s mezinárodní účastí
16.12.2008 — Třinec

V předvánoční atmosféře proběhly v prostorách evangelického kostela tyto dva koncerty. Na programu se podíleli učitelé a žáci naší školy, třineckého koncertu se zúčastnili i hosté z polského města Jastrzębie-Zdroj.


Vánoční večírek Ministerstva pro místní rozvoj
10.12.2008 — Praha

Při této příležitosti vystoupil náš žák Marek Walica pod vedením p. uč. J. Ciencialové.


Adventní koncert v Bystřici
10.12.2008 — Bystřice


Slavnostní otevření nové pobočky výtvarného oboru
10.11.2008 — Třinec

V prostorách 5. ZŠ v Třinci byla slavnostně otevřena nová pobočka VO. Akce proběhla za účasti starostky města Třince, paní PhDr. Věry Palkovské a mnoha jiných pozvaných hostů. Milým zpestřením bylo pěvecké vystoupení naší žákyně Markéty Konvičkové, která nyní naši školu úspěšně reprezentuje v pěvecké soutěži Československá Superstar.


10. Národní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ
30.8.2008 - 3.10.2008 — Šternberk

Do celonárodní přehlídky byl vybrán i výtvarný projekt nazvaný „Do skály“, který připravili naši žáci pod vedením Mgr. B. Martinkové.