Organizace Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596 je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Dokumenty

Online přihláška žáka do ZUŠ Třinec

Online přihláška ke studiu Otevřít v novém okně.

Informace k vyplňování online přihlášky do ZUŠ Třinec

Vyplnění online přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Třinec. On-line přihláška slouží pouze ke zjednodušení administrace. O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení, jehož termíny jsou zveřejněny na webu školy, a také s ohledem na kapacitu školy. V přijímacím řízení se mj. zjišťují předpoklady ke vzdělávání, podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky. (podle § 2, Vyhlášky č. 71/2005 Sb., O základním uměleckém vzdělávání).

Při přijímacím řízení budou zákonní zástupci (případně zletilí žáci) vyzváni ke stvrzení platnosti přihlášky svým podpisem.

Věnujte prosím pozornost správnosti údajů při vyplňování, údaje budou vloženy do školní matriky. Kontaktní údaje zákonného zástupce (telefon a e-mail) budou sloužit k další komunikaci mezi školou a zákonným zástupcem žáka. Rodné číslo žáka je údaj povinný pro školní matriku.

Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním online přihlášky prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé, a vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním.

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

V případě jakýchkoliv dotazů k přijímacímu řízení nebo vyplňování online přihlášky prosím kontaktujte sekretariát školy (tel. 558 997 055 nebo osobní návštěvou).


Adobe PDF Školné pro školní rok 2017/2018 Otevřít v novém okně.
Adobe PDF Školní řád Otevřít v novém okně.
Adobe PDF Školní vzdělávací program Otevřít v novém okně.


Výroční zprávy

Adobe PDF Vyroční zpráva 2015-2016 Otevřít v novém okně.
Adobe PDF Vyroční zpráva 2014-2015 Otevřít v novém okně.
Adobe PDF Vyroční zpráva 2013-2014 Otevřít v novém okně.
Adobe PDF Vyroční zpráva 2012-2013 Otevřít v novém okně.
Adobe PDF Vyroční zpráva 2011-2012 Otevřít v novém okně.
Adobe PDF Vyroční zpráva 2010-2011 Otevřít v novém okně.
Podnabídka Ikona obrázku Výroční zpráva o poskytování informací 2011 Otevřít v novém okně.
Adobe PDF Vyroční zpráva 2009-2010 Otevřít v novém okně.
Adobe PDF Vyroční zpráva 2008-2009 Otevřít v novém okně.
Adobe PDF Vyroční zpráva 2007-2008 Otevřít v novém okně.
Podnabídka Adobe PDF Příloha k výroční zprávě 2007-2008 Otevřít v novém okně.
Adobe PDF Vyroční zpráva 2006-2007 Otevřít v novém okně.
Adobe PDF Vyroční zpráva 2005-2006 Otevřít v novém okně.


Vlastní hodnocení školy

Adobe PDF Vlastní hodnocení školy 2007-2010 Otevřít v novém okně.
Adobe PDF Vlastní hodnocení školy 2005-2007 Otevřít v novém okně.


Česká školní inspekce

Česká školní inspekce - orientační - 15.-17.5.2000, viz. webové stránky ČSI Odkaz vedoucí na web třetích stran.
Česká školní inspekce - ekonomická - kontrolní - 7.2.2001, ŠÚř